Jak je to s průtahovou komunikací

04.10.2018 18:11

Je skutečně zajímavé, k čemu všemu se mohou snížit lidé při honbě za funkcí do zastupitelstva obce. Před pár dny dorazil do schránek občanů Přezletic předvolební plátek kandidátů ODS Přezletice. Pro nezasvěceného člověka pohádka, jenže skutečnost je poněkud jiná. Nechce se mi věřit, že by podepsaná pisatelka Ing. Červínová nevěděla, jak je to se smlouvami na průtahovou komunikaci.

V úvodu plátku uvádí ,,již v červnu 2014 podepsala starostka Ing. Veronika Vrecionová smlouvu s hejtmanem Středočeského kraje na poskytnutí dotace na rekonstrukci průtahových komunikací v obci! Peníze měl kraj připravené!"

Vrtalo mi hlavou, že by nám unikla smlouva na poskytnutí dotace s krajem. Pokud by taková byla, jistě by nás kraj upozornil na nutnost čerpání. Prošel jsem si založené smlouvy v daném období. S krajem jsou podepsány související dvě.

Ani jedna ze smluv nehovoří o dotaci, ani o tom, že by měl kraj nějaké peníze připravené. Ani obec Přezletice nebyla na svůj díl připravena a obec neměla peníze ve svém rozpočtu. Ke konci roku 2014 nám tehdejší vedení předalo obec s téměř nulovým stavem financí na svých účtech. Aby bylo možné stavbu zajistit, musela by se obec zadlužit nebo sehnat dotaci, to koneckonců platí stále.

První smlouva (zde: Smlouva o spolupráci veř zadavatelů.pdf (1398146) ) s názvem ,, Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů" byla uzavřena již 26.7.2013, tedy o rok dříve, nežli ODS uvádí. Trvalo pak skoro rok a půl do výběru projektanta a podpisu druhé související smlouvy ,,Smlouva o dílo" na zhotovení projektu s projekční firmou.

To je dlouhá doba. Běžně se takový tendr realizuje za jeden až dva měsíce.

Na závěr lze konstatovat, že největší průtahy způsobily dohady s vlastníky přilehlých a souvisejících pozemků, kteří museli s projektem písemně souhlasit, bylo jich mnoho. Starosta inicioval jednání, takže se povedlo postupně vše vysvětlit a souhlasy sehnat. Mezitím přestala platit vyjádření dotčených orgánů, které museli projektanti znovu začít obesílat. Nyní je předpoklad, že bude o Územní rozhodnutí žádáno do cca dvou měsíců a mohlo by být hned z počátku roku vydáno. Pak ještě zbývá zhotovit dokumentaci pro stavební povolení a prováděcí dokumentaci, následovat bude tendr na zhotovitele stavby. V té době bude muset obec požádat o dotaci z nějakého dotačního titulu, který bude vypsán a kraj bude postupovat obdobně.

Pěkný den

Jan Macourek