Jaké to bylo 24.8.2013 - akce Prázdnové posezení s Přezleťáky

26.09.2013 19:09

Vážení občané Přezleťáci ,

 Občanské sdružení Přezleťáci si dává za cíl podporovat místní kluby,

 zájmové spolky a příjemný život občanů Přezletic.

 Z tohoto důvodu jsme pro vás ve spolupráci s TJ Sokol Přezletice a

 Sboru dobrovolných hasičů Přezletice uspořádali akci

 nazvanou Prázdninové odpoledne s Přezleťáky, která doufáme

 zpříjemnila všem příchozím závěr léta. Měli jsme štěstí na

 počasí, den byl naprosto nádherný. Velice nás potěšila vysoká

 účast rodičů a dětí.

 Po vstupu do areálu TJ Sokol Přezletice dostali malí návštěvníci

 zdarma vstupenku, kterou si po orazítkování po splnění úkolu na

 atrakci vyměnili za medaili, samolepku a občerstvení. Pro rodiče jsme

 měli připravenou kávu, točené pivo, víno, limonády. K zakousnutí jsme rozdávali grilované klobásky.

 Děti řádili na skákacích nafukovacích atrakcích, trampolíně,

 trefovali balónky do kyblíků a skákali v pytlích.

 Na hřišti se nám utábořila historická vojenská posádka ve

 stejnokrojích s vojenskými automobily, na břehu stála hasičská

 stříkačka našich dobrovolných hasičů. Všechna technika byla přístupná a děti ji s nadšením prolézaly. (pozn. do května roku 2012

 fungovala v obci řádná Jednotka sboru dobrovolných hasičů, která

 oficiálně bděla nad kontrolou požárů. Působením současného zastupitelstva obce,

 a odsouhlasením všemi zúčastněnými zastupiteli, byla v květnu 2013

 zrušena. Od té doby funguje v obci již pouze sdružení dobrovolných

 hasičů bez podpory obce, financované z vlastních řad)

 Další atrakcí bylo stříkání stříkačkou do vody za asistence hasičů. Ti to s chutí využili i na boj proti sobě :-) . Za účast rozdávali dětem golfové míčky.

 Odpoledne nás navštívily dva statní koně ze Ctěnic a vozili malé i velké.

 Od 18 hodin hrála živá hudba – kapela KIX

 Soudě dle reakce přítomných, byla akce vydařená a vítaná.

 Bohužel nás nenavštívila ani paní starostka, ani místostarostka. 

 Velice Vám děkujeme za vysokou účast a kladné přijetí. Pokusíme se vybudovat tradici Prázdninového odpoledne s Přezletáky.

 V blízké době se chystáme uspořádat další akci, tentokrát převážně pro dospělé.

 Velice oceníme, pokud nám sdělíte Váš názor a připomínky na proběhlou akci, případně jiné akce nebo i jiná témata.

 Obracet se na nás můžete mailem na adresu prezletaci@seznam.cz nebo přímo na stránkách Přezleťáků, kde je otevřená diskuse https://www.prezletaci.cz/diskusni-forum/

 J.M 

 

Fotky z této akce naleznete zde:

https://www.prezletaci.cz/fotogalerie/prazdninove-odpoledne-s-prezletaky-24-8-2013/