Obchvat okolo Prahy - záznam z jednání zastupitelstva MČ PRAHA - VInoř dne 25.11.2014

26.11.2014 16:01

Na tomto jednání byl projednáván nesouhlas Vinoře k trase obchvatu Prahy.

Vinoř, tak jako většina dotčených částí Prahy a okolních obcí požaduje variantu okruhu, která povede dále od hranic Prahy. 

Více se dozvíte ve videu níže.

<iframe width="560" height="315"
src="//www.youtube.com/embed/dnv16N2ZsFk" frameborder="0"
allowfullscreen></iframe>