Okruh Prahy přes Přezletice opět ve hře

22.08.2014 10:01

Pražští radní v úterý schválili aktualizaci Zásad územního rozvoje, kterou se opětovně vymezí soudem zrušené plochy pro stavbu Pražského okruhu. Navzdory odporu městských částí by tak zvítězila varianta trasy vedoucí skrz území hlavního města. Rozhodnutí rady musí ještě potvrdit zářijové zastupitelstvo.

www.novinky.cz/domaci/345473-praha-chce-vratit-jizni-variantu-severni-casti-okruhu-do-uzemniho-planu.html

Tato tarsa se přímo týká občanů Přezletic. Dle platného územního plánu je plánována přímo na hraně zastavitelné plochy okružní silnice, v souběhu vlakotramvaj a po pár metrech navazuje právě plánovaný dálniční okruh Prahy (viz mapka, značeno červenou šrafou).

Proti této variantě se staví mnoho Pražských částí a také např. iniciativa Rozumný okruh www.rozumnyokruh.cz/

Možná je rozumné otevřít diskusi s občany Přezletic, zda tuto iniciativu nepodpořit nbo zda chceme mít dálnici přímo na svém okraji se všemi nevýhodami i výhodami

Jan Macourek