Oznámení o zasedání zastupitelstva Přezletice

11.05.2013 20:34

Dne 16.5. od 18:00 hod. se konná ZO.

 

Program:

Oznámení o zasedání ZO, které se bude konat ve čtvrtek 16. 5. 2013 od 18.00 hod. na OÚ Přezletice

  1. Závěrečný účet r.2012
  2. Změna katastrálních a obecních hranic
  3. Veřejnoprávní smlouva změna umístění a provedení stavby MŠ Přezletice
  4. Dodatek č.1 k plán.smlouvě – 1home s.r.o.
  5. Návrh smlouvy – připojení k distribuční soustavě
  6. Žádost o vyjádření k pozemkům – Úřad pro zastup.státu ve věcech maj. (p.č.401/40,42 k­.ú.Přezletice)
  7. Zpráva o činnosti Obecní policie Koleč –3/2013
  8. Krizový štáb – aktualizace
  9. Různé