Oznámení o zasedání ZO, které se bude konat 7. 11. 2014 od 18 hod. na OÚ Přezletice

30.10.2014 15:07

Vážení spoluobčané,

 

v pátek 7.11.2014 se uskuteční první povolební zasedání zastupitelstva obce Přezletice.

Bude se konat v budově obecního úřadu od 18.00.

Program zasedání je níže

Zasedání je veřejné a každý občan má možnost se k projednávaným bodům vyjádřit.

Vřele Vás všechny zveme na účasti na tomto a také dalších zasedáních.

Zvou zvolení zastupitelé za Přezleťáci občanské sdružení:

Tomáš Říha

Rudolf Novotný

František Hucek

Jan Macourek

          

 

 

               OBECNÍ  ÚŘAD  PŘEZLETICE, Veleňská 48, 250 73  Přezletice

            IČ : 00240656                                                                                             www.prezletice.cz

_____________________________________________________________________________

Tel./fax: 286 852 133,                                         e-mail:       obec.prezletice@prezletice.cz

Tel.:       286 853 333,                                                      starosta.prezletice@prezletice.cz

 

 Č.j.: 838 /14/OU  

                                                         

                  O Z N Á M E N Í

V souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., par. 92, svolávám         zasedání zastupitelstva obce,

 které se koná

 

V pátek 7.11.2014 v 18.00 hodin

na obecním úřadě

        Program: 1.Zahájení

                        2. Složení slibu zvolených členů ZO

                        3. Volba starosty a místostarosty obce

                        4. Volba předsedů finančního a kontrolního výboru

                        5.  Odměny zastupitelům obce

                        6. Výběr dalších komisí potřebných pro zkvalitnění života v obci

                        7. Záměr zřídit věcné břemeno RWE GasNet.s.r.o.

                        8. SOD v oblasti sběru, přepravě a odstraňování odpadu r. 2015

                            (podpis smlouvy)

                         9. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB-

                             služebnosti (přeložka VN,TS Abbey, s.r.o.)

                        10. Smlouva o zřízení věcného břemene-služebnosti

                             (přeložka NN Zahradní 158)

                        11. Plánovací smlouva  - Abbey,  s.r.o.

                        12. Veřejná zakázka malého rozsahu – projektová dokumentace na                           

                               rekonstrukci ulice V uličce

                        13. Příspěvek na Sweden Cup

                        14. Odměna – cvičitelka

                        15. Dohoda mezi vlastníky provozně souvisejících kanalizací

                        16. Název ulice  (V Podskalí – sever)

                        17. Příprava rozpočtu – r.2015

                        18. Návrh rozp.opatření č.6

                        19. Záměr zřídit věc.břemeno kNN, Kaštanová č.p. 243/19

                        20. Revokace usnesení č.2 ze zasedání ZO ze dne 30.7.2014

                        21.Darovací smlouva OBADI s.r.o. – informace

                        22.Záměr zřídit věcné břemeno – Biňovec Pavel

                        23.Aktualizace směrnice č. 4/2012 – úprava Přílohy č.1 (podpisové vzory)

                         

 

 

                                                                   Ing.Veronika Vrecionová

                                                                            starosta obce