Oznámení o zasedání ZO

08.04.2013 16:00

Oznámení o zasedání zastupitelstva obce Přezletice

Oznámení o zasedání ZO, které se bude konat ve středu 10. 4. 2013 od 18.00 hod. na OÚ Přezletice

 1. Smlouva o zřízení věc.břemene IZ-12–6000205/VB/01
 2. Žádost o vyjádření k návrhu trasy kNN č.k.200/1– 12RD
 3. Návrhy Smluv na zříz.věc.břemene – nová STL
 4. Směrnice 1/2013
 5. Prodloužení – cenová mapa
 6. Petice na podporu vybudování MŠ Přezletice
 7. Smlouva o dílo – výstavba MŠ Přezletice
 8. Dohoda o ukončení smlouvy o dodávce vody VP 52
 9. Novelizace – krizový štáb
 10. Obecní policie Koleč – 7–11/2012
 11. Schválení inventur
 12. Předběžná informace – projednání hospod.MŠ Přezletice
 13. Nájemní smlouva – letničková louka
 14. Darovací smlouva obci – pozemky 220/4,220/31,220/32
 15. Různé