Oznámení o zasedání ZO

12.02.2014 09:47

Oznámení o zasedání ZO, které se bude konat 18. 2. 2014 od 18 hod. na OÚ Přezletice

 1. Darovací smlouva (Obec Přezletice, p. Hartová)
 2. Schválení inventur
 3. Projednání účetní závěrky obce
 4. Příspěvek na knihovnické služby r. 2014
 5. Úprava vnitřní směrnice č. 1/2013 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
 6. Žádosti na příspěvky od obce (spolky, hanspaulská liga, rehabilitační cvičitelka)
 7. Řád ohlašovny požáru
 8. Požární řád obce Přezletice
 9. Pověření starostky přípravou žádosti o bezúplatný převod pozemků p. č. 531/3, 89/1)
 10. Pověření starostky přípravou VŘ na projektanta VO
 11. Změna v odměňování neuvolněných ZO podle Nařízení vlády č. 459/2013
 12. Různé