Peníze na naše projekty

04.09.2018 18:47

V jednom z předchozích příspěvků jsme zveřejnili volební program Přezleťáků. Zaměřen je na konkrétní projekty, které jsou v různých stádiích rozpracovanosti.
Jsme si vědomi, že nemá význam vytvářet projekty tak říkajíc do šuplíku a vždy je třeba mít představu o způsobu financování plánovaných akcí. Díky úsporným opatřením se nám podařilo uspořit nad rámec běžné spotřeby finance na rozvoj obce ve výši přes 10 miliónů korun, které jsou uloženy na účtech obce. Tyto se chystáme efektivně proinvestovat do našich rozpracovaných projektů v příštích letech. Naspořeno je vlastně mnohem více, ale část těchto peněz je určena pro letošní rok na dokončení stavebního projektu školy a na spoluúčast obce v rámci rekonstrukce kanalizace v ulici Pod Hájem.
Část z 10. Mil. Kč půjde na ty projekty, které mají šanci na získání dotace, ale je vždy vyžadována spoluúčast obce. Za všechny lze zmínit výstavbu školy (zde je dotace zajištěna), revitalizaci rybníka a sportoviště (ve fázi přípravy žádosti), Rekonstrukci průtahové komunikace (investor Středočeský kraj), chodníky podél průtahové komunikace (bude žádáno o dotaci po ukončení povolovacích procesů), úprava zahrady mateřské školy (dotace na část je získána a na podzim se začne budovat) a další.
Pak jsou akce, na které obecně dotace vypisovány nejsou a které musí obce hradit z uspořených financí nebo jiných zdrojů (například příspěvky developerů na rozvoj obce). Jedná se například o dokončení chodníků a podzemních kontejnerů v Kaštanové ulici, rekonstrukce místních komunikací a chodníků (v běhu Akátová a Jiřinková). Na tyto využijeme zbylou část naspořených peněz a postupem času příspěvky developerů z budoucí výstavby, kde máme pro obec nasmlouvány příspěvky ve výši mnoha desítek miliónů korun.