Petice za Sbor dobrovolných hasičů Přezletice

29.11.2011 00:00

 

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod 
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 

Komu: Obecnímu úřadu Přezletice,  IČ: 00240656

 

My, níže podepsaní občané obce Přezletice, vzhledem ke snahám zastupitelstva (od 28.11.2011) o faktické znemožnění řádného fungování hasičského sboru, prostřednictvím této petice žádáme, aby Obecní úřad obce Přezletice, respektive jeho představitelé tj. zastupitelstvo obce Přezletice, starostka a místostarostka, umožnili smysluplnou existenci a fungování organizace:

Sdružení hasičů ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Přezletice, IČO: 68996152

neboť fungující hasičský sbor je plně v zájmu obyvatel obce Přezletice a nejen jich, i obcí sousedních, neboť tito se aktivním způsobem podílejí, kromě jiného, na likvidaci požárů v obci Přezletice a obcí okolních, čímž chrání majetek velké hodnoty občanů, jejich zdraví a životy, což by mělo být tím nejvyšším chráněným veřejným zájmem.

Žádáme tedy aby Obecní úřad obce Přezletice, jeho představitelé tj. zastupitelstvo obce Přezletice, starostka a místostarostka jednak umožnili fungování Sboru dobrovolných hasičů po stránce materiální, tj. poskytnutí prostor, materiálu a financí z rozpočtu obce, a dále aby tento sbor podpořili v přístupu orgánů obce k tomuto sboru.

 

Dle  § 5 (3) zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním ve znění:

 

(3) Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

 

Žádáme, aby Obecní úřad vzhledem k závažnosti tématu petice, a blížícímu se rizikovému (co se požárů týče) období vánočních svátků a Nového roku, co nejdříve a dle výše uvedeného paragrafu jasně a srozumitelně se s touto peticí vypořádal.

 

Za petiční výbor:

Tomáš Říha, Zahradní 356, 250 73 Přezletice.....................

 

Václav Kulich, Ctěnická 61, 250 73 Přezletice.......................

(přípravný výbor občanského sdružení Přezleťáci)

 

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn: Tomáš Říha

 

petiční arch číslo ......