Prostor pro veřejná setkávání dětí, rodičů a pořádání společenských kulturních akcí zaměřené pro děti.

20.01.2015 18:16

Na základě poptávky zveřejněné na stránkách Přezletic a portálu zadavatele došli v daném termínu na obecní úřad v Přezleticích dvě skici a nabídky.
Prosíme občany, aby se k těmto skicám vyjádřili hlasováním.
O konečném vítězi skici rozhodne pan Starosta Tomáš Říha.
O vítězi realizace bude rozhodovat zastupitelstvo na svém zasedání.
Vítěz realizace nemusí být vybrán a poptávka může být na základě vítězného návrhu skici opět vypsána.

Hlasujte v anketě na stránkách Přezletic, zde: www.prezletice.cz/prostor-verejna-setkani/

případně můžete své názory směřovat na mail obec@prezletice.cz