Rosteme a rosteme

23.06.2014 11:01

Jistě každý ví, že přejídání není zdravé

Na stránkách Středočeského kraje vyšel před nedávnem článek:

Středočeský hejtman a starostka Přezletic podepsali smlouvu o poskytnutí dotace na rekonstrukci silnic. (celý článek Zde)

V tomto článku píše na konci dnes již bývalý Hejtman o tom, že „Přezletice patří k jedné z nejvíce se rozvíjejících obcí na východním okraji Prahy"

Co tím bylo myšleno? Je pravdou, že rodinné domy a parcely na výstavbu rodinných domů rostou jako houby po dešti. Kde je však vše další, co souvisí se spokojeným životem na obci velikosti Přezletic? Nezapomnělo se na zeleň, volné plochy pro hru dětí a procházky dospělých? O další infrastruktuře nemluvě. Takto se z Přezletic stává přespávací satelit.

Developeři dostávají do podmínek výstavby finanční příspěvky obci. V tom případě mají být právě tyto prostředky využity do přímých investic v okolí nové výstavby. Např. na osázení stromů, vytvoření parčíku, jezírka, případně lokálního hřiště.
Pokud se finance stanou pouze součástí celkového obecního rozpočtu, rozplynou se.

Jinou alternativní cestou je pokusit se vyjednat tyto podmínky přímo s investorem výstavby.

Z jiného úhlu pohledu se na obecní růst dívá starosta Vinoře pan Fr. Švarc, kde ve svém Slově starosty ze dne 30.4.2014 zmiňuje problematiku výstavby ve Vinoři:

 

citace) ,,Na zastupitelstvu hl.m.Prahy jsem proto uvedl následující fakta:
Řádný hospodář radní Vorlíčková uvažuje o změně územního plánu ze zahrádek na plochu stavební, kde je cena 3.500,--Kč/m2. Tím místo 7 milionů dostane milionů 50. A proto je dobrý a řádný hospodář. Slovy klasika, tak je to správné a tak to má byť.
Špatný hospodář Vinoř neuvažuje o změně územního plánu, chce zakonzervovat zahrádkářskou kolonii a spolek na věky a dostane od zahrádkářů pouze milionů 7.
Je ale hezké, že paní radní, jak píše, zahrádkáře nevyhání, zcela jistě jim tyto pozemky nabídne k odprodeji za oněch 50 milionů. To je dobré řešení, protože kasy jsou prázdné a tak je naplníme. Už ale nedodala, že jediný, kdo je schopen zaplatit tuto cenu, je developer. A ten určitě nebude pěstovat mrkev, nýbrž vystaví nádhernou lokalitu, třeba se jménem Rezidence na zahrádce. A zajistí tak levné ubytování pro ca. 1.000 nových obyvatel, protože jak už víme, domky stojí daleko více.
Snažil jsem se argumentovat zkušeností každého z 57 starostů, totiž jednoduchou matematickou rovnicí:
1.000 nový obyvatel = 3 nové třídy MŠ, 5 nových tříd ZŠ, 2 další třídy družiny, navýšení kapacity školní kuchyně, rozšíření jídelny + potřebné vybavení. A to nepočítám personální a provozní náklady. Podtrženo, sečteno, vychází mi náklady ca. 100 milionů + další chybějící infrastruktura, jako zastávky MHD, chodníky, obchody, hřiště,.. + následné provozní náklady.

Dobrému hospodáři paní radní to vychází na – (mínus!) 50 milionů. Zatím. A to nepočítám škody daleko vyšší a nevratné, jako likvidace tradičního spolku a likvidace společenského dění.
Hospodář Vinoř dostane milionů 7, za tuto cenu ale uspokojí všechny současné i budoucí žadatele o mateřskou školku, na které se letos bohužel nedostalo, je jich ca. 40." (celý článek je zde
)

Budoucí zvolené zastupitelstvo se musí touto problematikou vážně zabývat. V tom dnešním se na to bohužel pozapomnělo. 

 

Jan Macourek