Možné termíny prvního zasedání nově zvoleného zastupitelstva

14.10.2014 14:30

Oficiální výsledky voleb jsou zveřejněny ode dneška ve Sbírce zákonů.
Následující den, začíná běžet desetidenní lhůta pro případné zpochybnění platnosti výsledků u soudu, která skončí v pátek 24/10/14.
Po tomto datu ještě běží další 15. denní lhůta, ve které má dosavadní starostka za úkol svolat ustavující zasedání.
Starostka má navíc za povinnost zveřejnit termín konání ustavujícího zasedání zastupitelstva na úřední desce nejméně sedm dní před jeho konáním.
Ustavující zasedání se může konat nejdříve v sobotu 01/11/14 a nejpozději v pondělí 10/11/14 (protože 15denní termín vyprší v sobotu, posouvá se ukončení lhůty až na první pracovní den).

Na prvním zasedání by měl být volen nový starosta, místostarosta

Zasedání je samozřejmě veřejné.

O termínu a výsledcích budeme co nejdříve informovat