Zasedání obecního zastupitelstva týkající se zrušení dobrovolných hasičů v Přezleticích

21.05.2012 16:06

Vážení občané Přezletic,

zasedání obecního zastupitelstva Přezletice týkající se zrušení Sboru dobrovolných hasičů (a tak zrušení jedné dobrovolné zájmové organizace občanů s dlouholetou tradicí v Přezleticích) se koná tento PÁTEK (poměrně zajímavě zvolený den pro obecní zastupitelstvo) tj. 25.5.2012 od 18:00 hodin. Přijďte podpořit zachování tohoto sdružení hasičů v obci. My tam určitě budeme a budeme požadovat odpovědi.  Proč chce obecní zastupitelstvo zrušit i proti vůli občanů hasiče? Co leží tomuto zastupitelstvu v žaludku? Jaké jsou vůbec zájmy tohoto zastupitelstva na udržení, zachování a podpoře sdružení občanů v obci?

Toto jsou body jednání zastupitelstva:

Vyvěšeno: 17. 5. 2012

Oznámení o zasedání ZO, které se bude konat 25. 5. 2012 od 18. hodin

 1. Petice občanů
 2. Uzavření smlouvy o zajištění požární bezpečnosti
 3. Žádost o zrušení JSDHO
 4. Závěrečný účet r.2011
 5. Návrh rozpočtového opatření č.1
 6. Otevírání obálek – pronájem části poz. parc.č. 90/14
 7. Zápisy ze zasedání ZO s ohledem na ochranu os.dat-úprava
 8. Smlouva mandátní – R.Perglerová (Lokalita B-Bílá vrátka)
 9. Smlouva mandátní – R.Perglerová (Lokalita C-Kocanda)
 10. Smlouva o uzavř.bud.smlouvy IV-12–6014610/VB001 (Přezletice, kNN, čp.102 Javorová)
 11. Smlouva o uzavř. smlouvy o zříz. věc. břemene (IE-12–6000009/VB/1 IE-12–6000615/VB/1– zemní kabel NN)
 12. Smlouva o bud.smlouvě o zříz. věc. břemene k pozemku (tlak. kanalizace v ulici Jilmová)
 13. Smlouva o bud.smlouvě o zříz. věc. břemene k pozemku (tlak. kanalizace v ulici Pod Hájem)
 14. Kupní smlouvy – poz. k.ú. Vinoř (p.č.962/2, 964/2, 965/2, 963/2)
 15. Dodatek č.13 – neinvest. náklady na provoz ZŠ Vinoř
 16. Darovací smlouvy na poz.k.ú.Vinoř s měs.části Praha 9-Vinoř
 17. Název: bezejmenný potok v obci Přezletice
 18. Záměr prodat poz.p.č. 951, 953/1 a 953/11 v k.ú.Vinoř
 19. Zpráva Obecní policie Koleč za 3/2012
 20. Různé