Zasedání zastupitelstva 18.2.2014

20.02.2014 17:10

Toto zasedání proběhlo v nečekaně klidné atmosféře.

Paní starostka a ost. zastupitelé byli schopni odpovídat na otázky bez emocí a bylo patrné, že se s danou problematikou jednotlivých projednávaných bodů seznámili. Při ruce měli dokonce i mnoho dokumentů k těmto bodům.

Je vidět, že naše přítomnost a intervence začínají fungovat.

Spokojeni však být stále nemůžeme. Problematický je konkrétně bod : Úprava vnitřní směrnice č. 1/2013 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

Zde jsou nastaveny poměrně velké investiční limity zakázek bez nutnosti zveřejnění. V praxi to může napomáhat korupčnímu jednání a úniku financí z rozpočtu obce.

O konkrétních bodech se rozepíšu po zveřejnění zápisu ze zasedání zastupitelstva.

Video ke shlédnutí ZDE

Zápis ze zasedání je zde