Zasedání zastupitelstva 20.3.2014- podrobněji

23.05.2014 11:11

Bod 1,2

Koncepční studie na vodovod a kanalizaci

V roce 2013 odsouhlasilo zastupitelstvo obce zadání obou studií. Výsledek studie zásob pitné vody byl odhlasován na zasedání dne 24.6.2013 a studie odkanalizování na zasedání dne 4.9.2013.

Obě studie vyhrála firma PROJEKT IV - hydroIT s.r.o. a to za ceny:

Studie pitné vody- 167.000Kč

Studie odkanalizování 98.000Kč

Zajímavostí je, že firma PROJEKT IV - hydroIT, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku dne 12.8.2013

 

Naše dotazy a odpovědi:

Nedaly se obě studie zadat najednou?

Nedaly- každá studie je na něco jiného

Nešlo využít původní dokumentace na vodovod a tlakovou kanalizaci?

Nešlo- původní dokumentace byla koncipována dle původního územního plánu

Otevírají studie možnost další výstavby v Přezleticích?

Pokud někdo postaví lokální čistírnu odpadních vod, může pokračovat ve výstavbě nad limit, který určovala možnost na připojení k čistírně ve Vinoři.

 

Můj názor:

Projektové dokumentace na takto rozsáhlé projekty obsahují veškeré potřebné informace. Lze z nich jednoduše vypočítat, zda jsou centrální rozvody dostačující pro daný počet obyvatel.

Výstavba tlakové kanalizace a vodovodu probíhala dohromady, tudíž nevidím důvod, dle kterého bylo nutné zadávat nové studie samostatně.

 

Bod 11

Zastupitelstvo odsouhlasilo pořízení víceúčelového traktoru JOHN DEERE X950R. Zatím bude využíván bez kabiny. Pro zimní provoz je předpoklad nákupu kabiny.

 

Bod 15

Zadání územních studií – lokality A,D,E,F,G,H

Zastupitelstvo odsouhlasilo pořízení územních studií.

Odůvodněním bylo, že dle právního výkladu je nutné zadat územní studie do sedmi let od schválení územního plánu. Paní starostka hovořila o tom, že ve stavebním zákoně tato problematika není zcela jasná. Dle výkladu Ministerstva pro místní rozvoj by bylo možné, že by se po sedmi letech developer  musel řídit pouze územním plánem.

Předběžná cena studií se má pohybovat okolo 800.000Kč + další výdaje za mandátní smlouvy na tyto studie.

Původně se nepředpokládalo, že bude studie zpracovávat obec.

Vize zastupitelů je, že studie v budoucnu zaplatí developeři.

Něco o historii studií bude doplněno zde

 

Můj názor:

Zásadní pro případnou výstavbu je územní plán, který je nepřekročitelný. Územní studie slouží jako doplňující dokument a je k ní přihlíženo při případném vydání územního rozhodnutí na stavby. Nicméně není nutně závazný.  případě, že někdo přijde s jiným lepším řešením, je možné vydat územní rozhodnutí na základě takového řešení.

Pokud tedy bude chtít určitý developer zastavět část lokality, může navrhnout jiné řešení.

Bod diskuze:

Dali jsme zastupitelům námět na nevhodné značení u vjezdu v místě nové výstavby, kde je značení vjezdu do obce již za novou výstavbou, takže je možné ve své podstatě jezdit po obci 90. km rychlostí.

Uvidíme, zda bude značení předěláno

 

Obecní zpravodaj- dotaz na cenu barevného zpravodaje-

dle sdělení stojí grafické zpracování čísla okolo 2.000Kč a tisk 12.700Kč.

 

Dotaz na cyklotrasu od Kaštanové ul.- Cyklotrasa ještě není hotová, je to stavba

Do dnešního dne (13.5.2014) nedošlo k další zásadní změně.

 

Dotaz na financování pokládky panelů v Kaštanové-

Platit se bude pouze za skutečně položené množství panelů (skutečnost budeme zjišťovat)

 

J.M