Zasedání zastupitelstva dne 21.1.2015

23.01.2015 16:19

   Program zasedání:

 1. Smlouva o zřízení věcného břemene RWE GasNet,s.r.o. (plyn.zařízení – lokalita Nohavice)
 2. Stanovisko k realizaci staveb na poz.534 (Abbey) – spojeno s původním bodem 7 (Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene)
 3. Smlouva o zřízení věcného břemene osobní služebnost energ.vedení (k.ú.Vinoř-404/29, 404/31,683-pozemky)
 4. Úprava strategického plánu obce Přezletice
 5. Záměr pronájmu části čp. 45 (Horní náves)
 6. Vytvoření svazku obcí Přezletice, Podolanka, Jenštejn (provoz a zřízení základní školy)
 7. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení slu­žebnosti inženýrské sítě připojení tlakové kanalizace ul. U Bažantnice – záměr
 8. Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za r. 2014 – přidaný bod
 9. Pověření starosty – podání žádosti o dotaci (úprava prostor u čp. 63) – přidaný bod
 10. Plán preventivní údržby pro r. 2015, návrh akcí pro r. 2015 (VHS Benešov s.r.o.) – přidaný bod
 11. Příspěvek na poskytování knihovnických služeb pro r. 2015 – přidaný bod
 12. Dodatek č. 2 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících – linka 302 – přidaný bod
 13. Pověření starosty a místostarosty pro katastrální úřad – přidaný bod
 14. Zřízení věcného břemene k pozemku parc.č. 684, k.ú. Vinoř (záměr) – přidaný bod
 15. OZV č. 1/2015 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje – přidaný bod
 16. OZV č. 2/2015 o místních poplatcích – přidaný bod
 17. Ceník služeb – úprava – přidaný bod
 18. Zřízení nové autobusové linky č. 386 – přidaný bod
 19. Kupní smlouva č. 2015/1/2 (kabina traktor, čelní zametač) – přidaný bod
 20. Příspěvek na startovné (Veteránská liga – Přezletice SG) – přidaný bod
 21. Výpověď ze Smlouvy o odchytu toulavých zvířat (LARY) – přidaný bod
 22. Nabídka na zpracování zastavovací studie proveditelnosti (výstavba dvoutřídní MŠ) – přidaný bod
 23. Různé, diskuze informace – provoz zametacího stroje

 

Videa ze zasedání: