Zasedání zastupitelstva dne 28.11.2014 od 18.00 hod.

01.12.2014 11:00

Videa ze zasedání:

4:00 - uzavření smlouvy o poskytování právních služeb s Mgr. Petrou Bielinovou
31:22 - komise pro strategický rozvoj a výstavbu obce, zřízení
36:20 - výpověď smlouvy s JUDr. Strýčkem
46:25 - plánovací smlouvy s Abbey s.r.o.

6.40 - připojení se ke správní žalobě proti Pražskému okruhu
20:13 - změna smlouvy na multifunkční budovu
27:40 - informace k základní škole39:10 - informace o jednání o zkrácení intervalů busu č. 302
39:48 - výzva absentujícím zastupitelům, plán zastupitelstev na delší dobu dopředu
46:40 - retardéry

4:35 - cyklostezka
7:24 - zveřejňování obecních smluv na webu

 

 

 

 

Vážení spoluobčané,

Srdečně Vás zveme na zasedání zastupitelstva, které se koná v budově OU

Program:

 1. Odpad v obci Přezletice v r.2015, pověření starosty podpisem smlouvy.
 2. Zajištění finančního auditu ke dni 31.12.2014.
 3. Doplnění redakční rady – Zpravodaj.
 4. Finanční výbor obce- ustanovení.
 5. Vyplacení odstupného.
 6. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB (přeložka VN, TS Abbey s.r.o.).
 7. Dohoda mezi vlastníky provozně souvisejících kanalizací.
 8. Název ulice V Podskalí-sever.
 9. Komise pro strategický rozvoj a výstavbu obce – zřízení.
 10. Výpověď Smlouvy se současným poskytovatelem právních služeb.
 11. Smlouva s novým poskytovatelem právních služeb.
 12. Záměr zřídit VB RWE GasNet s.r.o.
 13. Oprava tiskové chyby – zápis ZO Přezletice 4/2014-bod 3.
 14. Krizový štáb obce.
 15. Plánovací smlouva Abbey s.r.o.
 16. Různé.