Zasedání zastupitelstva obce 9.2.2012 od 18:00hod.

03.02.2012 16:08

Určitě Vás zajímá život v obci a věci, které se Vás přímo dotýkají a nejlepší způsob, jak se dozvědět co se plánuje v naší obci je navštívit tyto Zasedání ZO Přezletice. Program zasedání:

Oznámení o zasedání obecního zastupitelstva, které se koná dne 9. 2. 2012 od 18:00

 1. Dohoda o ukončení platnosti Smlouvy o zřízení věcného břemene (Rumlovi)
 2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provozování vak (VHS Benešov)
 3. Smlouva o zřízení věcného břemene (lampy VO na Zlatém kopci)
 4. Zadání Územní studie – lokalita C
 5. Pořízení Územní studie – lokalita C
 6. Mandátní smlouva na pořízení Územní studie – lokalita C
 7. Smlouva o dílo na zpracování Územní studie – lokalita C
 8. Mandátní smlouva na pořízení Územní studie – lokalita B
 9. Pozemky ve vlastnictví obce na k.ú.Vinoř – záměr darovat, záměr prodat
 10. Úpravy OZV 6/2007
 11. Cenová nabídka na DÚR – tlaková kanalizace Pod Hájem
 12. JSDH obce Přezletice – řešení problému s komunikací a špatnou spoluprací s obcí
 13. Prodej poz. 965/2, 964/2, 963/2, 962/2 – otevírání obálek
 14. Příspěvek na knihovnické služby . Knihovna E.Petišky
 15. Dodatek č.l10 ke smlouvě VP 52 - Veolia
 16. Smlouva o věc.břemenu - PREdistribuce, a.s.
 17. Různé
  • Info o budově hasičárny
  • Nájem pozemku - Pfafovi