Zasedání zastupitelstva obce Přezletice 6.12.2013 - Přestavba prostor restaurace a obchodu Na Statku

10.01.2014 11:14

Celé video je k vidění zde

Nejzajímavější je bod, kde je projednávána smlouva s novým nájemcem celých prostor pro samoobsluhu a dvě patra restaurace. (odkaz na toto jednání zde)

Obec dne 1.11.2013 vyhlásila úmysl obce na p r on á j e m části budovy čp. 48 na parc. č.st. 12–prostor stávající prodejny potravin vč.zázemí a prostor stávající restaurace vč. zázemí vše v katastrálním území obce Přezletice za účelem provozování služeb– obchodu s potravinami/smíšeným zbožím formousamoobsluhy (plocha nejméně50m2)a restaurace. (celý text zde ) Později vyplynulo, že se jedná i o pronájem části patra.

Nikdo z nájemců nepodal výpovědi. Bylo řečeno, že toto nové řešení je na četné žádosti občanů.

Nabídky se sešli pouze dvě od stávajících nájemců.

Vybrána byla nabídka původního provozovatele obchodu, který hodlá přestavět původní restauraci na samoobsluhu a prostory původního obchodu a nově pronajatého patra na restauraci.

Obec se zavazuje investovat cca 250 tisíc Kč do přestavby, odpuštění třech nájmů (nájem činí 10.000Kč měsíčně) a odpuštění poloviny dalších dvanácti nájmů, celkem tedy dalších 90.000 Kč.

Co je nejvíce zarážející je fakt, že obec ve skutečnosti neví, kolik je celková investice obce, jelikož zmiňuje fakt, že bude nutné zbudovat ještě vzduchotechniku a v průběhu přestavby mohou vzniknout další investice. Toto bude řešeno dodatky smlouvy. Ve výsledku se může šplhat investice obce do řádů statisíců.

Je otázkou, zda se zvýší zájem o nákupy v samoobsluze a zda bodou postačovat výdělky z provozování takto velkého zařízení na pokrytí provozních nákladů.

Může se tak stát, že bude nutnost omezit služby, uzavřít některé prostory, či nájemce ukončí svoji činnost a prostory budou prázdné nebo budou pronajaty občanům cizí národnost.

Tím by byly vynaložené obecní náklady zbytečně promrhané

Každopádně novému nájemci držíme palce. Pokud bude vše fungovat jak má, v patřičné kvalitě, jen dobře. Třeba zde vznikne po letech místo, kam se bude dát jít příjemně posedět s rodinou na večeři.