Zasedání zastupitelstva obce Přezletice ve středu 24.9. od 18.00

18.09.2014 20:33

Video ze zasedání

Část I: Zde- www.youtube.com/watch?v=WOpmTkT4sgk

Část II: Zde- www.youtube.com/watch?v=EW6CslKnhUw

Zápis ze zasedání: Zde- docs.google.com/viewer?url=www.prezletice.cz/dokumenty/zapisy/zapis-7-2014.pdf

 

Oznámení o zasedání ZO, které se bude konat 24. 9. 2014 od 18 hod. na OÚ Přezletice

 1. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení VB ( IE-12–6004384/VB/1
 2. Smlouva o o zřízení VB (přeložka NN, Zahradní 158)
 3. Smlouva o uzavření bud.smlouvy o zřízení VB Služebnosti (přeložka VN, TS,Abbey)
 4. Smlouva o smlouvě bud. o zřízení VB – přeložka kNN, U Bažantnice
 5. Směnná smlouva – Agrodružstvo Brázdim
 6. Smlouva o výpůjčce (p.Sýkora)
 7. Příkazní smlouva (Ing.Šiška)
 8. Smlouva na projektanta průtahových komunikací
 9. Výsledek VŘ + rozhodnutí o nejvýhodnější nabídce (víceúčelový obecní dům)
 10. Dohoda mezi vlastníky provozně souvisejícího vodovodu (PVS a.s.)
 11. Souhlas vlastníka s umístěním SEK
 12. Zařazení místních komunikací do kategorií
 13. Příprava VŘ na úpravu projektů na příslušenství komunikací (Zahradní, Kaštanová, Na Váze)
 14. Záměr pronájmu části pozemku p.č. 89/1 v lokalitě Zlatý kopec
 15. Návrh rozpočtového opatření č.5
 16. Úprava ceníku služeb
 17. Pokrývačské práce na střelnici – příspěvek střelcům
 18. Žádost o příspěvek na asistenta pedagoga
 19. Příspěvek na seniorádu
 20. Vyrozumění od Ministerstva vnitra ČR o splnění povinnosti (samostatná působnost obce)
 21. Darovací smlouva – poz.parc.č .531/3
 22. Darovací smlouva – poz.parc.č. 431/27, 431/237
 23. Darovací smlouva – poz.parc.č. 530/34
 24. Darovací smlouva – poz.parc.č. 530/25
 25. Darovací smlouva – poz.parc.č. 431/236
 26. Informace o dílčím přezkoumání hospodaření obce
 27. Výsledek VŘ na svoz komunálního a tříděného odpadu
 28. Studie lokality A
 29. Studie lokality D
 30. Studie lokality E
 31. Studie lokality F
 32. Studie lokality G
 33. Studie lokality H