zasedání ZO 11. 3. 2015 od 18 hod. na OÚ Přezletice 1

06.03.2015 16:46

Oznámení o zasedání ZO, které se bude konat 11. 3. 2015 od 18 hod. na OÚ Přezletice

Pro zájemce o nahlédnutí do podkladů k zasedání je na obecních stránkách zřízena nová rubrika

více: www.prezletice.cz/podklady/

Video zde: www.youtube.com/watch?v=_b3CjtuXP_g

www.youtube.com/watch?v=UE9ZZtjDbv4

Zápis ze zasedání: docs.google.com/viewer?url=www.prezletice.cz/dokumenty/zapisy/zapis-2-2015.pdf

 

Program

 1. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zříz.věcného břemene - služebnosti (Abbey)
 2. Smlouva o pronájmu části budovy čp.45 (služby)
 3. Souhlas s umístěním stavby na parc.č.684 k.ú. Vinoř (Muzeum hl.m. Prahy)
 4. Smlouva o bud. smlouvě o zříz. věc. břemene parc.č.500 k.ú. Přezletice
 5. Dodatek č.1 ke Smlouvě v oblasti sběru, přepravě a odstraňování odpadu
 6. Smlouva o zatíž. pozemků služebností veřejného osvětlení (ulice Pod Hřebenem)
 7. Schválení inventur
 8. Projednání závěrečného účtu
 9. Smlouva a stanovy svazku obcí
 10. Volba delegátů sněmu
 11. Oprava zápisu 1/2015, bod 23/7 (různé)
 12. Schválení hospodářského výsledku MŠ Přezletice
 13. Zpráva o činnosti Obecní policie Koleč
 14. Nařízení 1/2015, Vyhláška 2/2015
 15. Finanční závazky občanů
 16. Žádost o příspěvek (Hanspaulská liga)
 17. Různé