Zastupitelstvo obce dne 4.9.2012 od 18:00 hod.

27.08.2012 12:34

Zasedání ZO

Vyvěšeno: 24. 8. 2012

Oznámení o zasedání ZO, které se bude konat 4. 9. 2012 od 18. hodin

 1. Zadání územní studie G
 2. Příprava smlouvy s fy: OBADI
 3. Příprava smlouvy s vítězem VŘ na tlak.kanal. (Jilmová, Pod Hájem) - ZEPRIS
 4. Smlouva o dílo - o převzetí části povinností ze smlouvy (3stranné) a Dodatku k Rámcové smlouvě o spolupráci ze dne 11.6.2008 (Benuga s.r.o., Obec Přezletice stav.firma)
 5. Smlouva o zříz.věc.břemene (ČEZ Distribuce a.s.) – Cukrovarská 196/3 kNN
 6. Zpráva o činnosti Obecní policie Koleč 6/2012
 7. Pronájem části poz.529/1 – otevírání obálek
 8. Vyřešení majetkových záležitostí JSDHO - bývalí hasiči Přezletice
 9. Schválení OZV o systému nakládání s odpady
 10. Záměr prodat poz.1337/82, 1344/1 k.ú.Vinoř
 11. Návrh rozp.opatření č.2/2012
 12. Různé