Zastupitelstvo obce Přezletice 17.12.2012 - témata, která se dotýkají každého z nás.

11.12.2012 10:30

Rádi bych Vás informovali o termínu konání zastupitelstva obce Přezletice, které se bude konat 17.12.2012 od ...není zatím oznámeno viz https://www.prezletice.cz/zobraz/urednideska/616/ .

 

Některá témata:

 1. Povolení – VHA (Jukotronic) . tj. provozování herních automatů v Přezleticích
 2. Smlouva s fy: A.S.A spol.s.r.o., Centropol Energy
 3. Výstavba MŠ Přezletice
 4. Plán.smlouvy VH infrastruktury na r.2013
 5. Cena vodné, stočné na r.2013 –návrh cen.kalkulace
 6. OZV o poplatku za kom.odpad
 7. Dodatek ke smlouvě (ROPID)
 8. Dodatek č.6 (PRAGIS a.s.)
 9. Sejmutí záměru, otevírání obálek (pozemky 683 k.ú.Vinoř)
 10. Sejmutí záměru , otevírání obálek (p.č.1344/1, 1337/82 k.ú.Vinoř)
 11. Sejmutí záměru, otevírání obálek p.č.200/14 k.ú.Přezletice
 12. Příkaz k inventarizaci
 13. Cena svozu TDO na r.2013
 14. Informace – rozhodnutí o výběru nabídky (rekonstrukce Horní náves, Kaštanová)

a další .......