Zklidnění dopravy v Přezleticích

21.10.2014 15:30

Vážení občané Přezletic,
po dohodě s o.s. Přezleťáci bych ráda přispěla ke zlepšení
dopravní situace v obci a to především zklidněním dopravního provozu. Žiji
zde více než 8 let a dlouhodobě a aktivně se o tuto problematiku u nás v
Přezleticích zajímám. V první fázi by se jednalo o zjištění, kde všude by
bylo vhodné „zklidnit dopravu“, ráda uvítám i Vaše názory a podněty. Ve
druhé fázi budeme hledat řešení, jak event. zklidnění provést - např.
zpomalovacími prahy, dopravním značením či jiným „šikanózním“ způsobem.
Pokud máte nějaké tipy a postřehy, kde si myslíte, že by se „zpomalovací
prvky“ nebo jiné úpravy dopravního provozu hodily - např. z důvodu
bezpečnosti, nedodržování rychlosti apod.,  prosím posílejte mi je na email:
lbrozova@volny.cz.
V přiložené mapce jsou již některé návrhy umístění zpomalovacích prvků
(zejména prahů) zakresleny.
Všechny návrhy zpracujeme, vyhodnotíme a pokud to bude technicky a
prakticky možné, pokusíme se je i zrealizovat.
Chtěla bych jen upozornit, že ne všude se např. zpomalovací prahy hodí a
to zejména z důvodu prašnosti a hlučnosti při jejich přejíždění, prodloužení
průjezdu vozidel nebo zvýšení množství spalovacích zplodin vlivem zpomalení
a opětovného rozjezdu každého vozidla, na což je třeba brát ohled.

      Předem děkuji za Vaše reakce.

                                                               Lenka Brožová