Novinky

31.03.2015 18:44

Zasedání ZO 27. 3. 2015 od 16 hod. na OÚ Přezletice

  Video:

—————

06.03.2015 16:46

zasedání ZO 11. 3. 2015 od 18 hod. na OÚ Přezletice 1

Oznámení o zasedání ZO, které se bude konat 11. 3. 2015 od 18 hod. na OÚ Přezletice Pro zájemce o nahlédnutí do podkladů k zasedání je na obecních stránkách zřízena nová rubrika více: www.prezletice.cz/podklady/ Video zde:...

—————

04.02.2015 08:40

Pozvánka na koncert pěveckých dětských sborů v pondělí 16.3.2015 od 17. hod

—————

23.01.2015 16:19

Zasedání zastupitelstva dne 21.1.2015

   Program zasedání: Smlouva o zřízení věcného břemene RWE GasNet,s.r.o. (plyn.zařízení – lokalita Nohavice) Stanovisko k realizaci staveb na poz.534 (Abbey) – spojeno s původním bodem 7 (Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene) Smlouva o zřízení...

—————

20.01.2015 18:16

Prostor pro veřejná setkávání dětí, rodičů a pořádání společenských kulturních akcí zaměřené pro děti.

Na základě poptávky zveřejněné na stránkách Přezletic a portálu zadavatele došli v daném termínu na obecní úřad v Přezleticích dvě skici a nabídky. Prosíme občany, aby se k těmto skicám vyjádřili hlasováním. O konečném vítězi skici rozhodne pan Starosta Tomáš Říha. O vítězi realizace bude...

—————

22.12.2014 13:09

Zasedání zastupitelstva dne 19.12.2014

Videa ze zasedání:  

—————

05.12.2014 10:39

Pozvánka na vánoční zdobení perníčků - 13. prosince 2014

—————

01.12.2014 11:00

Zasedání zastupitelstva dne 28.11.2014 od 18.00 hod.

Videa ze zasedání: 4:00 - uzavření smlouvy o poskytování právních služeb s Mgr. Petrou Bielinovou 31:22 - komise pro strategický rozvoj a výstavbu obce, zřízení 36:20 - výpověď smlouvy s JUDr. Strýčkem 46:25 - plánovací smlouvy s Abbey s.r.o. 6.40 - připojení se ke správní žalobě proti Pražskému...

—————

26.11.2014 16:01

Obchvat okolo Prahy - záznam z jednání zastupitelstva MČ PRAHA - VInoř dne 25.11.2014

Na tomto jednání byl projednáván nesouhlas Vinoře k trase obchvatu Prahy. Vinoř, tak jako většina dotčených částí Prahy a okolních obcí požaduje variantu okruhu, která povede dále od hranic Prahy.  Více se dozvíte ve videu níže. <iframe width="560"...

—————

21.11.2014 20:42

Diskusní fórum na obecních stránkách

Na stránkách obce Přezletice je po dlouhé době opět zavedeno diskusní fórum. Každý občan má možnost se k daným tématům vyjádřit, případně otevřít diskusi na další témata. Pokusíme se Vám vždy odpovědět. Aby nedocházelo k annymním pomluvám a vulgaritám, je nutné se do fóra zaregistrovat. Nejprve...

—————