DĚKUJEME- Občanské sdružení Přezleťáci vyhrálo volby

Vážení občané Přezletic, děkujeme moc za Vaši podporu ve volbách.

OS Přezleťáci vyhrálo s naprostou převahou volby v Přezleticích.

Máme čtyři kandidáty ze sedmi.

Naši zvolení kandidáti:

Tomáš Říha

Rudolf Novotný

František Hucek

Jan Macourek

Opravdu moc děkujeme!

Pro úplnost:

Za ODS se dostala Ing. Veronika Vrecionová, Pavel Milota.

Za Sdružení nezávislých kandidátů Ing. Ludmila Červínová.

Pro zajímavost - pokud by bylo pořadí dle skutečně získaných hlasů, mělo by OS Přezleťáci plný počet zastupitelů.

Náš kandidát na sedném místě měl více hlasů než Ing. Veronika Vrecionová a Ing.Ludmila Červínová.

1. Tomáš Říha- Předseda O.S. Přezleťáci, podnikatel- věk 48 let-

V Přezleticích žiji od narození s krátkým přerušením, kdy jsem žil v Praze – Radotíně. Vystudoval jsem jazykovou školu v Brandýse nad Labem a následně pak střední odbornou školu se strojírenským zaměřením zakončenou maturitou tamtéž. Následně jsem pak absolvoval vyšší odbornou školu se zaměřením na dopravu a v tomto oboru jsem pracoval v letech 1984 – 1992. V letech 1992 – 2003 jsem pracoval u zahraniční firmy působící v České republice v oboru požární a záchranářské techniky. Po ukončení činnosti této firmy na českém trhu jsem začal soukromě podnikat v témže oboru a převzal jsem se svou firmou nástupnické aktivity spojené se zastoupením několika významných zahraničních firem v tomto oboru na českém trhu. Ovládám aktivně několik cizích jazyků, němčinu, angličtinu a ruštinu, dále opak pasivně italštinu a francouzštinu. Jsem ženatý, mám 2 děti (syna 21 let a dceru 4 roky). Kromě rodinného života se aktivně věnuji sportu, jak fyzicky (jako člen fotbalového týmu Přezletice SG, hrajícího Veteránskou ligu malého fotbalu), tak i na poli organizace různých sportovních a veřejných akci, jako je fotbalový turnaj (který má již téměř 30 letou tradici) nebo sportovně-zábavná odpoledne s OS Přezleťáci. Jsem také jedním ze zakládajících členů Občanského sdružení „Přezleťáci“, kde momentálně vykonávám funkci předsedy. Mým cílem jako kandidáta za OS Přezleťáci do komunálních voleb v letošním roce je celkové zlepšení situace v obci, zvláště pak komunikace zastupitelstva s občany a řešení jejich podmětů, zkvalitnění kulturního a sportovního zázemí pro rodiny s dětmi. Kromě toho vyřešení ožehavých otázek týkajících se veřejných komunikací a docházky dětí do základní školy, jelikož škola v Praze – Vinoři již kapacitně nestačí.

2. Rudolf Novotný- Bývalý starosta a místostarosta obce Přezletice—věk 56 let-

V letech 1998-2010 jsem byl členem zastupitelstva v Přezleticích. Z toho v období 2000-2006 jsem vykonával funkci starosty, a v letech 2006-2010 funkci místostarosty obce. Pouze vlastní chybou (změna volebního zákona) jsem se nedostal do zastupitelstva obce pro současné období. Za dobu svého působení na obci jsem získal dostatek zkušeností i místních znalostí potřebných pro tento druh činnosti.Proto jsem přesvědčen, že i v následujícím volebním období mohu být obci i jejím občanům platným pomocníkem a využít všech dosažených zkušeností a znalostí.

3. František Hucek- administrativní pracovník- věk 41 let- 

V Přezleticích žiji kromě ročního pobytu v Chile a několika let v Praze téměř celý život. Do školy jsem chodil ve Vinoři, která teď z nedostatku kapacit nebude přijímat žáky z Přezletic. Chodil jsem do místního Sokola, bohužel budova byla vrácena a je v ní teď truhlárna. V letech 1999-2007 jsem provozoval internetovou cestovní kancelář s celkem cca. 25 000 klienty.
  Kvůli arogantímu chování našeho zastupitelstva jsem spoluzakládal o.s. Přezleťáci. Od listopadu 2011 jsem pravidelným návštěvníkem zasedání zastupitelstva obce, které poslední 2 roky natáčím, a snažím se (spolu s ostatními) dostat odpovědi na otázky související s chodem a hospodařením obce, což vzhledem k obstrukcím ze strany obce není zcela snadné. Chtěl bych aby obec (tj. zastupitelstvo) funguvalo tak jak má, tj. transparentně, aby komunikovalo se svými občany a ne se chovalo tak jak teď ve smyslu: "vy jste si nás zvolili, tak nás nechte abysme rozhodovali na vás".
Koníčky: kolo, poslouchání audioknih (anglicky, německy, rusky), posezení na pivu s kamarády aj.

4. Jan Macourek- Člen O.S. Přezleťáci, živnostník- Truhlářství- věk 41 let-

Do Přezletic jsme se s manželkou přistěhovali z Prahy v roce 2007 a od té doby jsme zde natrvalo. Moje původní profese je truhlář nábytkář. Od roku 1996 jsem začal budovat živnost. Se svým dlouholetým kolegou jsme začínali ve dvou jako montážníci nábytku, pronajali si dílnu ve Veleni a v roce 2005 jsme zakoupili budovu původního vepřína v Přezleticích, kterou postupně z ušetřených prostředků a úvěru rekonstruujeme. Zde je nyní výroba nábytku s několika zaměstnanci a zároveň v ní s manželkou a synem bydlím. Zájmy- cestování, chalupaření. Moje pracovní náplň spočívá v zajištění zakázek, zpracování, návrhů, dokumentací, rozpočtů a další administrativní činnost. Aktivně se účastním zasedání zastupitelstva Přezletic, zajímám se o problematiku obce, spravuji stránky www.prezletaci.cz . Právě těchto zkušeností chci využít při svém působení na zastupitelstvu obce Přezletice.  Mým cílem je, aby bylo za našeho působení zastupitelstvo otevřené občanům, aktivní, průhledně financované.

5. Mgr. Jana Moravská- člen O.S. Přezleťáci, Finanční manažerka- věk 28 let-

Do Přezletic jsme se s rodinou přistěhovali téměř před 12-ti lety z panelákového bytu na Ládví a nemůžeme si bydlení se zahrádkou v klidné obci obklopené zelení s výbornou dostupností do Prahy vynachválit. V roce 2011 jsem úspěšně dokončila vysokou školu se zaměřením na mezinárodní vztahy a evropská studia. Po dobu studií jsem 6 let pracovala ve společnosti zajišťující věrnostní systém pro Českou spořitelnu. Nyní jsem druhým rokem zaměstnaná u společnosti Vítkovice - výzkum a vývoj . technické aplikace, a.s. jako koordinátor projektu zaměřeného na popularizaci vědy a výzkumu v oblasti termojaderné fúze, výzkumu kosmu a materiálového výzkumu. Díky této práci jsem získala přehled o získávání evropských dotacích, jejich monitoringu a administraci.

6. Michaela Holcová- Manažerka obchodu- věk 20 let-

V Přezleticích žiji od narození se svou celou rodinou, a tak znám problémy nejen nás mladých, ale i generace mých rodičů, problémy a přání svých prarodičů a jejich vrstevníků. Jsem společenský typ, ráda pracuji s lidmi a pro lidi, a proto doufám, že bych svou činností mohla přispět k lepšímu spolužití nás Přezleťáků.

 

7. Dušan Lukeš- Důchodce, státní zaměstnanec, veterinář– věk 63 let-

V přezleticích žiji natrvalo od roku 2003, kdy jsem zakoupil historický dům v centru Přezletic. Pocházím z Hané z rodiny samostatně hospodařícího rolníka. V mém zaměstnání pečuji o služební zvířata Armády České republiky, zároveň působím jako člen Českého svazu chovatelů drobného zvířectva. Mé zájmy jsou mimo jiné- myslivost, cestování.   Vzhledem k mým zkušenostem a zájmům hodlám prosazovat udržitelnost venkova a přírody. Zároveň budu usilovat o efektivní hospodaření s veřejnými prostředky.

8. Lenka Novotná- Studentka VŠ- věk 22 let-

Vzhledem k tomu že se můj otec dlouhé roky venuje komunální problematice, tak vím co to obnáší. Jsem přesvědčená, že mohu svou činností být této obci nápomocná.

Cíle O.S. Přezleťáci a kandidujících sympatizantů:

1- Aktivní účast všech zastupitelů na fungování obce. Je pro nás důležité, aby měli všichni zastupitelé jasno o projednávaných bodech, seznámili se s podklady a dali najevo svůj svobodný
názor.
2- Možnost občanů seznámit se s problematikou obce- Upravíme sazebník úhrad za poskytování informací tak, aby byly dány jasné limity částek, které občan zaplatí a byly v nejnižší možné
výši vzhledem k nákladům obce.
3- Přesné a jasné vypisování poptávkových a výběrových řízení- Soustředíme se na to, aby byla veškerá poptávková a výběrová řízení vypisována jasně a srozumitelně tak, aby bylo ve všech
bodech zřejmé, co je poptáváno. Zakázky, které budou nižšího rozsahu, již nad 50.000Kč zveřejníme na úřední desce (v současnosti se zakázky do 500.000 zadávají firmám napřímo bez
nutnosti poptávek). Hodnocení zakázek bude probíhat komisí s možností přizvání odborníků.
4- Možnost zapojení občanů do debat- V případě, že část občanů nebude souhlasit s navrhovanými opatřeními, bude dán prostor k vyjádření názoru. Zastupitelé dané téma proberou, a
projednávané opatření může být odloženo na další zasedání s přihlédnutím k připomínkám. Výsledné hlasování je vždy na zodpovědnosti jednotlivého zastupitele. (V současnosti není
přihlíženo k názorům s jasnými fakty při hlasování zastupitelstva. Sporné body jsou zastupitelstvem jednomyslně odhlasovány beze změn).
5- Podpora místních klubů, spolků a obecně prospěšných aktivit- Budeme podporovat a spolupracovat s místními kluby a obecně prospěšné aktivity v případě, že o to požádají a budou vyvíjet
adekvátní činnost, jako je nábor nových členů, starost o mládež, organizování vlastních akcí, tak aby to nebylo v rozporu se zákony.
6- Průhledné a účelné hospodaření s prostředky obce- Budeme dbát o účelné a efektivní využívání finančních prostředků obce Přezletice do projektů trvalých hodnot.
7- Řešení problematiky obsazenosti ZŠ Vinoř. V současné době nemá obec Přezletice žádnou smlouvu na umístění žáků do základní školy. Vynasnažíme se najít řešení této situace.
8- Zavazujeme se pravidelně zveřejňovat informace o finančních prostředcích obce
9- Zákaz podomního prodeje- Projednáme zákaz podomního prodeje, který se bude vztahovat na obchodníky obcházející občany a nabízející různé pochybné produkty. Toto se nedotkne
pozvaných obchodníků a prodeje mléčných výrobků z farmy v Radonicích.

Volby 2014

Konference Otvírejme radnice

09.02.2014 15:39
8.2. jsme se zůčastnili konference Otvírejme radnice. Konference má za cíl poskytnout odborné zázemí a zkušenosti pro aktivity, týkající se zprůhlednění místní politiky, využitelné (nejen) v (a po) komunálních volbách 2014. Odnesli jsme si mnoho zajímavých ponaučení. Program konference:...