Vážení spoluobčané,

zde VOLBY-pro web.pdf (196825) si můžete přečíst předvolební vydání našeho zpravodaje, kde shrnujeme to, co jsme pro Přezletice udělali za čtyři roky našeho působení v zastupitelstvu obce, přikládáme volební program s konkrétními cíly, a vysvětlujeme odchod zastupitelů z ODS a tehdejších ,,nezávislých" z funkce zastupitele.

Doufáme, že Vám tento zpravodaj pomůže ve Vašem rozhodnutí a podpoříte nás

 

 

Tomáš Říha

Věk 52 let

Ženatý, 2 děti – syn 25 let, dcera 8 let

Podnikatel – od roku 2003 jednatel společnosti Fire & Safety Systems spol. s r. o.

Starosta obce – od listopadu 2014

Předseda občanského sdružení Přezleťáci z.s.

Člen Sokola Přezletice, vedoucí týmu veteránské ligy malého fotbalu Přezletice SG

Prakticky celý život žiji v obci Přezletice a aktivně se snažím o její rozvoj včetně pořádání kulturních a sportovních akcí. Mou osobní prioritou je vytvořit co nejlepší podmínky pro kvalitní život v naší obci pro všechny občany. Snažím držet se hesla našeho občanského sdružení „Přezletice jsou náš domov“.

 

Jan Macourek

Pocházím z Prahy Vyšehradu, kde jsem žil od svého narození v roce 1973. Do Přezletic jsem se dostal v roce 2005 poté, co jsem za účelem provozování truhlářské živnosti zrekonstruoval budovu bývalého vepřína, a v roce 2007 jsme se s manželkou přistěhovali do bytu postaveného v patře. Nyní zde žijeme se synem a dcerou, kteří jsou rodilí Přezleťáci.

Dovolím si říci, že jsme s Přezleticemi dokonale srostli. Díky tomu jsem měl tu čest se stát v roce 2014 členem občanského sdružení Přezleťáci a následně za ně kandidovat do zastupitelstva obce, kde celé volební období působím coby zvolený zastupitel. Rovněž předsedám svazku obcí Přezletice, Podolanka, Jenštejn založeného za účelem výstavby školy. Vzhledem k mému technickému zaměření se od počátku působení v obci věnuji vytváření rozvojových a stavebních projektů, účastním se při posuzování stavebních záměrů a dalších i sportovních a společenských aktivit.

 

Ing. Arch. Břetislav Lukeš

věk 50 let _ ženatý_ syn 29 let

Architekt__________________________________________________________________________

- od roku 1999 pracuji na vlastní noze

- do roku 2007 jsem pracoval ve  sdružení architektů VPŘED

- od roku 2007 mám vlastní atelier Dimenze11 s.r.o.

Jako architekt se podílím na tvorbě životního prostředí v různých místech republiky. Považuji za svou profesní povinnost přispět svými znalostmi a vědomostmi i v místě, kde žiji, a to jak při rozvoji konceptu obce, z konceptu vycházejících vizí a cílů, tak při plnění dílčích konkrétních úkolů.

Hlavní úkol:  Sestavení dlouhodobého strategického a rozvojového plánu obce

Občan_____________________________________________________________________________

- od 1991 – občan Přezletic, rodina ženy má kořeny v Přezleticích více než 100 let

- 1991 – 1993 - člen stavební komise

- 2013 – architektonický poradce při úpravách mateřské školky – 1. etapa, autor návrhu interiéru a konceptu zahrady

- od 2014 - Předseda komise urbanisticko-architektonického rozvoje obce

- od 2016 - Zastupitel obce

Motto: Neptej se, co má obec udělat pro tebe, ptej se, co máš udělat pro obec

Cestovatel_________________________________________________________________________

Cestování je hledání_ jiné perspektivy, nadhledu, odstupu od věcí běžného života, které nás provází každodenností plynoucího času

Cestování je nacházení _ otázek … otázek na to, co je a co není samozřejmostí našeho života, otázek na to, co je a co není důležité kolem nás, otázek na to, jak se dívat na svět a co v něm hledat…

a  odpovědi?  Ty hledám stále…

 

Mgr. Jitka Zelinková

Narodila jsem se v roce 1975 v Brně, po dokončení gymnázia jsem odešla studovat a následně pracovat do Prahy. V naší obci žiji s partnerem a dvěma dcerami od roku 2011.

Vystudovala jsem ekonomii a veřejnou správu. Nyní studuji právo a právní vědu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Po absolutoriu bych se chtěla věnovat advokátní praxi se zaměřením na občanské právo.

Mezi mé zájmy patří studium, sport a gastronomie.

Přezletice považuji za svůj domov a prací v obecním zastupitelstvu bych chtěla přispět k rozvoji komunitního života obce a vytvoření příjemného a bezpečného místa k životu pro nás pro všechny.

 

Rudolf Novotný

Narodil jsem se v roce 1958.

Do svých 30. let jsem žil v sousední Vinoři. Od té doby bydlím bez přestávky v naší obci.

V roce 1998 jsem se stal poprvé zastupitelem obce Přezletice. Od roku 2000 do roku 2006 jsem vykonával funkci starosty, v dalším období funkci místostarosty, s přestávkou v letech 2010-2014 dosud.

V následujícím volebním období chci být nápomocen svými zkušenostmi, místními znalostmi při práci jak s místními občany, tak při jednáních s ostatními stranami.

 

Petr Bělík
Povolání řidič motorových vozidel, a jsem ve věku 37. let
Celý svůj život žiji v Přezleticích a dlouhodobě i s mojí družkou a 11 letým synem. Díky mé profesi cestuji po celé České republice, vidím růst a obnovu vesnic a díky mé občanské nepřítomnosti doma si stále více uvědomuji můj hluboký vztah k Přezleticím a zároveň si uvědomuji chybějící věci v oblasti obce. Již několik let spolupracuji s místními spolky při přípravě a realizaci jednotlivých místních akcí. Mohu uvést: čarodějnice, dětský den, rozloučení s prázdninami, brigády s TJ. Sokol Přezletice, a pořádání dětských rybářských závodů. Jsem si vědom toho, že jednotlivec nedokáže prosadit realizaci cílů a požadavky občanů Přezletic. Proto jsem se rozhodl kandidovat za spolek Přezleťáci, jelikož jejich činnost, cíle a směr je totožný s mými cíli.

 

MvDr Dušan Lukeš-

Důchodce, státní zaměstnanec, veterinář – věk 67 let-

V Přezleticích žiji natrvalo od roku 2003, kdy jsem zakoupil historický dům v centru Přezletic. Pocházím z Hané z rodiny samostatně hospodařícího rolníka. V mém zaměstnání pečuji o služební zvířata Armády České republiky, zároveň působím jako člen Českého svazu chovatelů drobného zvířectva. Mé zájmy jsou mimo jiné- myslivost, cestování.   Vzhledem k mým zkušenostem a zájmům hodlám prosazovat udržitelnost venkova a přírody. Zároveň budu usilovat o efektivní hospodaření s veřejnými prostředky.

 

Pavel Pokorný

V obci Přezletice bydlím od narození. V minulosti jsem úspěšně provozoval maloobchod s elektrospotřebiči až do doby, nežli budova, ve které jsem měl provozovnu změnila majitele a dostal jsem z nájmu výpověď. Od té doby se zabývám coby živnostník prodejem a servisem satelitní televize.

V obci dlouhodobě pomáhám s pořádáním sportovních a společenských akcí, pořádám a podílím se na organizování zájezdů pro skupiny kamarádů u nás i v zahraničí, v čemž hodlám pokračovat i při své práci v zastupitelstvu.

Ve svém působení v zastupitelstvu obce bych rád napomohl v prosazování programu Přezleťáků.

 

Mgr. Jana Moravská

Do Přezletic jsme se s rodinou přistěhovali téměř před 16-ti lety z panelákového bytu na Ládví a nemůžeme si bydlení se zahrádkou v klidné obci obklopené zelení s výbornou dostupností do Prahy vynachválit. V roce 2011 jsem úspěšně dokončila vysokou školu se zaměřením na mezinárodní vztahy a evropská studia. Po dobu studií jsem 6 let pracovala ve společnosti zajišťující věrnostní systém pro Českou spořitelnu. Byla jsem zaměstnaná u společnosti Vítkovice - výzkum a vývoj . technické aplikace, a.s. jako koordinátor projektu zaměřeného na popularizaci vědy a výzkumu v oblasti termojaderné fúze, výzkumu kosmu a materiálového výzkumu. Nyní pracuji jako specialistka monitoringu trhu práce ÚP ČR

Naše kandidátní listina do zastupitelstva obce pro volební období  2018-2022