František Hucek oooo

Prezletaci.cz - nová opozice


prodej pozemků ve vlastnictví obce Přezletice v k.ů. Praha-Vinoř


23.3.2024
Obec vyhlásila novou dražbu
za částku dle nového znaleckého posudku ve výši 18.860.000 Kč.

Znalecký posudek pro Vinoř podle stavu ke dni 29.5.2023 na částku 34.669.130 Kč
Znalecký posudek pro Přezletice podle stavu ke dni 16.11.2023 na částku 31.149.560 Kč
Nějak nám tu zmizelo 3.519.570 Kč :) (pozor v obou případech se jedná o stejného znalce!)
Nový znalecký posudek pro Přezletice podle stavu ke dni 2.3.2024 na částku 18.860.000 Kč
Nějak nám tu zase zmizelo 12.289.560 Kč :)
Nový znalecký posudek je taky pecka, pozemek p.č. 404/31 zjištěná cena 32.461.090 Kč (str. 10), v součtu se pak objeví ten samý pozemek za 7.945.951 Kč (str. 22)., takové "malé" čarování s čísly..

Stejný znalec jako u prvních dvou posudků vypracoval v roce 2021 znalecký posudek ve kterém ohodnotil v MČ Praha - Ďáblice, pozemky - orná půda (str. 10), částkou 2.277 Kč/m2 (str. 11).

Na stejném zasedání magistrátu města Prahy, kde byl schválen příspěvek MČ Vinoř na koupi těchto pozemků za 10 milionů Kč, viz níže, byl schválena i koupě pozemku v MČ Praha Bubny (ostatní plocha, Způsob využití:ostatní komunikace) dle kupní smlouvy za 2.094 Kč/m2, což se jeví jako cena obvyklá podobných pozemků na území města Prahy.


23.2.2024
Dorazil posudek
na pozemky Přezletic v k.ú. Praha - Vinoř, vypracovaný pro MČ Vinoř.

Cesta k posudku nebyla zcela jednoduchá.
Požadované "výpalné" 322 Kč za poskytnutí informace bylo uhrazeno.
Žádám o poskytnutí informace v elekronické podobě.
Posudek je okopírován a fyzická papírová kopie na mne čeká v podatelně úřadu MČ Vinoř :) Tak hlavně že starosta MČ za PirStan má tu digitalizaci tak nějak v programu.

Zároveň jako člověk, který se celý život zabýval IT, 
mohu pomoci při prosazování digitalizace státní správy 
a zvyšování digitální gramotnosti i IT bezpečnosti. 

V knize faktur MČ Vinoř za rok 2023, kterou pod hrozbou vězení nesmím zveřejnit :), je na jméno autora znaleckého posudku celkem 6 faktur, na celkovou částku 131.680 Kč. Pouze u dvou faktur je uvedeno IČ, které odpovídá IČ znalce, nicméně z čísel faktur dodavatele (2,9,17,22,31,38) se dá usuzovat že se jedná o stejný subjekt.
Znalecký posudek pro Vinoř podle stavu ke dni 29.5.2023 na částku 34.669.130 Kč
Znalecký posudek pro Přezletice podle stavu ke dni 16.11.2023 na částku 31.149.560 Kč
Nějak nám tu zmizelo 3.519.570 Kč :)


19.2.2024 -
kauza prodeje pozemků Obce v k.ú. Praha - Vinoř
pokračuje
Znalecký posudek vypracovaný pro Obec Přezletice je zde.
Znalec Ing. Vladimír Svoboda, posudek má celem 18 stran, neobsahuje žádné přílohy. Obec stál 30.000 Kč.
V knize faktur MČ Vinoř je položka datovaná 6.11.2023 na jméno Vladimír Svoboda, na částku 43.200 Kč. Že by se čistě náhodou jednalo o stejného znalce? Byla podána žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím o kopii tohoto posudku, požadované "výpalné" za poskytnutí informace bylo uhrazeno.
více zde...


13.1.2024

prodej pozemků ve vlastnictví obce Přezletice v k.ů. Praha-Vinoř

řešeno na zasedání zastupitelstva obce Přezletice dne 11.1.2024

čas: 28:45 starosta Říha:
"existuje, jak sem pochopil, určitá skupina prostě obyvatel ať už tady v Přezleticích, nebo ve Vinoři, který maj pocit jako, že ty pozemky maj nějakou větší hodnotu a že se s nima dá ňákym způsobem spekulovat.."

čas: 39:20 - 1.místostarosta Macourek nechává hlasovat o tom, že předmětné pozemky půjdou do aukce a to tak že v 1. kole za cenu stanovenou znaleckým posudkem tj za 31.149.560 Kččas: 39:30 zasedání zastupitelstva 15.12.2023
1. místostarosta Macourek:
"nechali sme udělat soudní odhad, kterej vyšel teda překvapivě na 31.149.560 Kč, což je obrovskej rozdíl, tudíž samozřejmě takový pozemky bysme němeli prodat, už jenom proto abysme nebyli zavření.."

Dle Idnes.cz přitom město Praha peníze má viz článek:
„Kumulativní přebytek hospodaření měst a obcí za deset let činil 220 miliard korun, z toho na Prahu připadá 100 miliard korun."


Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 27.9.2023
Dle Wikipedie první písemná zmínka o obci Vinoř pochází již z roku 1088. V roce 2018 proběhly oslavy 930 let první písemné zmínky o Vinoři, tj. opět od roku 1088. V roce 2023 uplynulo tedy 935 let od první zmínky. Pokud je 935 let významné výročí vzniku, kvůli kterému se odpustí 2/3 ceny dle znaleckého posudku, pak naprosto chápu pochvalu vyjednávacím schopnostem starosty Vinoře..

MČ Vinoř již 20.11.2023 schválilo znění kupní smlouvy:


Jsem moc rád, že se nám jako řekněme "nové opozici" podařilo s podporou občanů v tuto chvíli zabránit prodeji pozemků ve vlastnictví obce výrazně pod cenou stanovenou znaleckým posudkem. F.H.


7.1.2024

Obec Přezletice (její zastupitelé) plánují prodat MČ Vinoř pozemky cca 34.000 m2 za celkovou částku 10.000.000 Kč i když znalecký posudek je na 31.150.000 Kč.

František Hucek

viz předmětná diskuze
Vinořáci se chlubí tím, že ušetřili 19 milionů Kč František Hucek


Dokonce to zaznělo i na zasedání magistrátu hlavního města Prahy viz:


Zdroj: čas: 10:52:20


Ve věci připravujeme trestní oznámení...


František Hucek

Ruda Novotný


upozornění: tento web nemá, kromě zakladatele a původní myšlenky, nic společného se spolkem Přezleťáci z. s.

oooo Ruda Novotný