František Hucek oooo

Prezletaci.cz - nová opozice


Novinky


18.5.2024
Jan Stern

Jak jsem se dostal do opozice? Alias příběh jednoho Přezleťáka
více...


10.5.2024
podcast Přezleťák č. 5
3.5.2024
videozáznam z veřejné prezentace dne 2.5.2024

26.4.2024
Všichni jsou PSYCHOPATI jenom já jsem letadlo


"Zapomeňte na politické slogany. Zjistěte, jací jsou politici lidé. Nová kniha Jana Hnízdila a Michala Třísky."

Obzvláště, ale nejen, před nadcházejícími volbami do Europarlamentu sem dávám odkaz na velmi zajímavou knihu ze které vybírám (str. 48-51):

K odhalení psychopata se hodí modifikovaný test francouzské psycholožky Isabelle Nazare-Aga, autorky knihy Nenechte sebou manipulovat.
(vybírám některé z celkem dvaceti příkladů chování)

7/ Pokud nevycházejí jeho plány, zbavuje se odpovědnosti, svaluje vinu na druhé. Prohlašuje že se stal obětí spiknutí neschopných, omezených a líných.

11/ Je mistrem v umění lhát. Jestliže jej na rozpor upozorníte, kategoricky popře, že by změnil názor, a ještě vás obviní že jste jej špatně pochopili. Pravděpodobně si ani neuvědomuje, jak často lže. Neznamená to ovšem, že si to neuvědomuje nikdy.

13/ Nesnáší, aby kdokoli žertoval na jeho účet, kritizoval jej nebo mu dokonce něco odmítl. Dokáže popírat i zřejmá fakta. Kritika v něm vyvolává nejistotu a úzkost, které pak zakrývá jedovatými a uštěpačnými poznámkami.

14/ Jestliže mu docházejí argumenty, uchyluje se k teatrálním posměšným gestům a opovržlivým grimasám.


20.4.2024
videozáznam ze zasedání zastupitelstva ze dne 19.4.2024


byl schválen nový sazebník úhrad za poskytování informací, hodinová sazba je 550 Kč/hodpro porovnání:
Brandýs nad Labem si účtuje 181 Kč/hod
Hlavní město Praha si účtuje 250 Kč/hod
Pro porovnání jednání minulého vedení na stejné téma dne 11.12.2013.

složitá odpověď na jednoduchou otázku jestli se s MČ Vinoř jednalo ohledně prodeje pozemků ve vlastnictví obce Přezletice
10.4.2024
podcast Přezleťák č. 4
7.4.2024
dorazily další faktury a.k. PRK

110.993 CZK , 94.781 CZK , 40.556 CZK , 108.150 CZK , 25.235 CZK , 36.050 CZK , 84.717 CZK , 81.112 CZK
01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11


3.4.2024
dorazily smlouvy s developerem BHM Real Estate Delta a.s.


Plánovací smlouva
dodatek č. 1
Smlouva o poskytování právních služeb
Smlouva o převzetí dluhu
SMLOUVA O DÍLO na pořízení změny č. 2 a sdandardizace Územního plánu Přezletice zkráceným postupem dle § 55a (1) zákona č. 183/2006 Sb.
Smlouva o dílo


24.3.2024
Přezletice, tedy v roce 2024 „Macourkov“

Když zveřejníte fakta o stavbě projektu…
pan 1. místostarosta Vás vyblokuje na ofiko Přezletickém Facebooku

více zde...


23.3.2024
Igor Gajdoš
- představení možného kandidáta za novou opozici do příštích komunálních voleb v obci PřezleticeObec vyhlásila novou dražbu pozemků v jejím vlastníctví v katastru Praha - Vinoř za částku dle nového znaleckého posudku ve výši 18.860.000 Kč.

Znalecký posudek pro Vinoř podle stavu ke dni 29.5.2023 na částku 34.669.130 Kč
Znalecký posudek pro Přezletice podle stavu ke dni 16.11.2023 na částku 31.149.560 Kč
Nějak nám tu zmizelo 3.519.570 Kč :) (pozor v obou případech se jedná o stejného znalce!)

více zde...


17.3.2024
Smlouva s developerem + změna uzemního plánu

Na posledním zasedání zastupitelstva se řešil zajímavý bod a to "malá smlouva s developerem" a kvůli tomu nutná změna územního plánu, viz videozáznam:Dle sdělení představitelů obce bude investor kolaudovat až bude postaven nový obecní úřad, což ale nedopovídá současnému územnímu plánu kde je doslovně uvedeno:

To samé je uvedeno i v návrhu smlouvy:Tedy v textu není nic o kolaudaci, ale o povolení stavby, a jak jsem uvedl již v diskuzi na zasedání zastupitelstva, v obci kde není možné si bez povolení (kvůli naprosto nesmyslné stavební uzávěře) postavit na zahradě ani kůlnu, asi nehrozí že by si developer jen tak postavil obecní radnici.. Takže to vypadá, že je pravdou to co i veřejně prohlašují někteří funkcionáři: "..vy mně jako osoba, jako starostu vůbec nezajímáte.." tedy že je lidi moc nezajímají, ale za to je velmi zajímají developeři a snaží se jim všemožně vyjít vstříc..

Inspirován celkem povedeným seriálem Clona (2014) jsem dal z videozáznamu dohromady návrh smlouvy s developerem.16.3.2024

Kontrarevoluce na vesnici?


Na posledním zasedání zastupitelstva, viz níže, které aspoň pro mne bylo zajímavější a poučnější sledovat než dokument BBC o životě v rovníkové Africe se staly zajímavé věci, tedy kromě jiného:

a. Uvolněná zastupitelka Ing. Dytrýsková nehlasovala pro projekt workoutového hřiště. Co jsem pročítal zápisy ze zasedání zastupitelstva za poslední rok, tak někdo nehlasoval s hlavní tlupou jen když tam byl opravdu viditelný konflikt zájmů.

b. Ing. Raibr ("jen" neuvolněný zastupitel a předseda stavební komise) utnul projev starostovi když tam zase vysvětloval mimo program něco v tom smyslu jak jim tam lidi háží klacky pod nohy.

Připomenu výsledky posledních komunálních voleb v obci dle absolutních hlasů:

1. Ing. Petr Kubiš - 313
2. Ing. Dita Vondrysková - 302
3. Ing. Martin Raibr - 301
4. Mgr. Jitka Zelinková - 276
5. Tomáš Říha - 262
6. Ing. Břetislav Lukeš - 252
7. Jan Macourek - 241

Tedy z logiky věci by ti, kteří volby fakticky vyhráli měli obsadit i vedoucí pozice, tj. starostu a místostarostu. Ing. Kubiš sice dostal funkci 2. místostarosty (neuvolněného) ale jak je vidět tak alespoń zasedání zastupitelstva a není vyloučeno i obec, fakticky řídí 1. místostarosta, který ale ve volbách skončil až na posledním voleném místě. A který se aspoň dle nedávného freudovského přeřeknutí: "..vy mně jako osoba, jako starostu vůbec nezajímáte.." za starostu, tedy osobu která obec ve skucečnosti řídí, pravděpodobně skutečně považuje.
Vzhledem k výše uvedenému, obzvláště pak výsledkům posledních komunálních voleb, by určitě nebylo nemyslitelné, aby alespoň 4 zastupitelé prosadili na nekterém z příštích zasedání zastupitelstva nový bod a to volbu starosty a místostarosty a zvolili někoho nového, více k volbě starosty např. zde. Teď je samozřejmě otázkou, je ze zastupitelů někdo tak silný aby se dokázal současnému vedení postavit? Bude se na odvolání čekat, až případně na základě některého z podaných trestních oznámení budou případně přestavitelé obce obviněni? Další otázkou je, jestli už pak nebude pozdě..

(důležité upozornění: nejedná se v žádném případě o popis probíhajících událostí, ani návod jak by měly probíhat, jedná se pouze a jen o zamyšlení nad jedním z možných dalších směrů budoucího vývoje v naší obci)starší příspěvky


František Hucek

Ruda Novotný

Igor Gajdoš

Jan Stern


upozornění: tento web nemá, kromě zakladatele a původní myšlenky, nic společného se spolkem Přezleťáci z. s.

oooo Ruda Novotný

podcasty:
Přezleťák č. 3
Přezleťák č. 2
Přezleťák č. 1

starý zpravodaj:
Přezleťák č. 1 - 12.5.2012
Přezleťák č. 2 - 18.7.2012
III vydání - asi 2014