František Hucek oooo

Prezletaci.cz - nová opozice


Starší příspěvky


15.3.2024
videozáznam ze zasedání zastupitelstva ze dne 14.3.2024


1. místostarosta:

"...vono to vyzní hnusně, já to tak veřejně prezentuju, 
tak to prostě je, bude to někde možná vytržené 
na nějakých stránkách z kontextu na základě toho videa...
...vy mně jako osoba, jako starostu vůbec nezajímáte, 
mne zajímá obec jako celek, obec jako celek jsou všichni občané 
v obci...
...zní to blbě, můžete si to přeložit jak chcete..."


odkaz na celé videoVelmi zajímavé zasedání zastupitelstva, které se uskutečnilo až po dlouhých 2 měsících (11.1.2024).

Jedním ze schválených bodů bylo zřízení Obecní policie, resp. podepsání smlouvy s Obecní policíí Radonice a pod její hlavičkou provoz jednoho místního policisty, který by byl placen z obecní kasy. Je vidět, že tlakem občanů lze dosáhnout nějakých pozitivních výsledků, tady velký dík patří manželům Vetyškovým, které se o problematiku bezpečnosti v obci aktivně zajímají.

Bylo schváleno workoutové hřiště U rybníka, které jak jsem pochopil vlastně navrhovali 2 anonymní dobrovolníci z lokality Zlatý kopec. Jelikož se do soutěže přihlásil nakonec jen jeden ze 4 anonymními dobrovolníky navrhovaný stavitel, tak tento nakonec i celkem bez překvapení dílo za cca. 400.000 Kč i vyhrál.

Byl vybrán zhotovitel přístavby mateřské školy. Ze soutěže kde hlavním a možná jediným kritériem byla cena, byla firma která nabídla zdaleka nejnižší cenovou nabídku, vyloučeno protože nereagovala na nějakou výzvu.

Byla odsouhlasena jakási prvotní verze plánovací smlouvy s developerem, v té budoucí by se mělo např. řešit kdo postaví nový obecní úřad, aby developer mohl kolaudovat jím postavené nové domy.

Videozáznam bohužel není celý (i když má celkem 3,5 hodiny), musel sem před koncem odejít, určitě by mne např. zajímalo za kolik se nakonec odhlasovalo 2. kolo dražby pozemků ve vlastnictví obce Přezletice v k.ú. Praha - Vinoř. Určitě je škoda, že obec která kdysi za právě tímto účelem kupovala videokameru a chvíli i videozáznamy sama pořizovala, není schopna/ochotna videozáznam ze zasedání zastupitelstva pořídit.čas: 5:50 - začátek
čas: 20:17 - vyhodnocení výběrového řízení na dostavbu mateřeské školky
čas: 31:30 - rekonstrukce ulice Habrová, diskuze ohledně chodníků
čas: 50:35 - zřízení obecní policie
čas 3:15 - plánovací smlouva s developerem BHM Real Estate Delta a.s., IČO: 19063709
čas 51:20 - Gastro panská pole, zvýšení ceny jídel o dph

čas 02:12 - výběr zhotovitele workoutového parku


6.3.2024
bez překvapení skončila aukce pozemků obce v k.ú. Praha - Vinoř.
Aukce skončila 6. 3. 2024 12:00:00
Stav aukce: Ukončeno - nebylo učiněno podání


9.3.2024
zveřejňujeme přílohy k fakturám za právní služby za období 12/2023 a 01/2024
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08

20.2.2024 - dle vlastních slov "přední advokátní kancelář ve střední Evropě" vystavila obci Přezletice (2.163 obyvatel) za měsíc leden 2024 faktury na 617.112 Kč.
Je to více než bylo touto a.k. vyfakturováno obci za celé roky 2019 a 2020.
Celý seznam faktur (formát xlsx.) za roky 2019 až doposud.
jednotlivé faktury: 87.241 Kč, 196.424 Kč, 77.526 Kč, 31.157 Kč, 39.258 Kč, 91.723 Kč, 66.521 Kč, 27.261 Kč

některá vyúčtování jsou velmi zajímavá, např. za kauzu hospůdky u Dacanů bylo jen za měsíc leden 2024 (77.526 Kč, 66.521 Kč) vyúčtováno celkem 144.047 Kč! (včetně Dph)
Ctěnický háj výzva k úhradě pokuty, také zajímavé položky, jsem zvědavý jestli nějaká pokuta byla/bude kdy zaplacena, vzhledem k zapojení některých zastupitelů v tomto projetku.

Kdyby nám chtěl někdo pomoci se získáváním informací, může zaslat na Obec níže uvedené dotazy: Opis faktur včetně příloha za období: 01-05/2023.


4.3.2024
dorazily knihy faktur obce za roky 2015, 2016, 2017, 2018. Opět velmi poučné čtení, rychlým náhledem jsem např. zjistil že v roce 2015, nové vedení složilo slib zastupitele a bylo jmenováno 7.11.2014, byly náklady na právní služby následující:
- za prvních 7 měsíců roku 2015 - 48.750 Kč - Bielinová Petra Mgr.
- následující 3 měsíce roku 2015 - 147.048 Kč - PRK partners s.r.o.
no a pak už se to rozjelo :)

Také jsou zajímavé informace z rozklikávacího rozpočtu obce
výdaje obce:
2023 - 65 753 459 Kč
2022 - 51 232 421 Kč
2021 - 30 739 463 Kč
2020 - 27 977 118 Kč

tímhle tempem budeme za chvíli na 100 milionech, (pokud jsem to správně spočítal, tak při průměrném růstu výdajů za poslední 3 roky ve výši 35%, budeme tímhle tempem v roce 2025 na téměř 120.000.000 Kč) pak se ty peníze logicky musí někde vybrat, např. za zábory veřejného prostranství za rok 2022 :), jsem zvědav jak daleko do historie se až půjde.. Jen pro porovnání obec Jenštejn výdaje 2023 - 20 613 207 Kč.


2.3.2024
objevena na obecním webu hezky schovaná rubrika zaslané dotazy dle zákona č. 106/1999 sb. se spoustou zajímavých informací.
osobní údaje, sice nejsou začerněné , ale kdo by takovéto "drobnosti" řešil :)


23.2.2024
Dorazil posudek
na pozemky Přezletic v k.ú. Praha - Vinoř, vypracovaný pro MČ Vinoř.

Cesta k posudku nebyla zcela jednoduchá.
Požadované "výpalné" 322 Kč za poskytnutí informace bylo uhrazeno.
Žádám o poskytnutí informace v elekronické podobě.
Posudek je okopírován a fyzická papírová kopie na mne čeká v podatelně úřadu MČ Vinoř :) Tak hlavně že starosta MČ za PirStan má tu digitalizaci tak nějak v programu.

Zároveň jako člověk, který se celý život zabýval IT, 
mohu pomoci při prosazování digitalizace státní správy 
a zvyšování digitální gramotnosti i IT bezpečnosti. 

V knize faktur MČ Vinoř za rok 2023, kterou pod hrozbou vězení nesmím zveřejnit :), je na jméno autora znaleckého posudku celkem 6 faktur, na celkovou částku 131.680 Kč. Pouze u dvou faktur je uvedeno IČ, které odpovídá IČ znalce, nicméně z čísel faktur dodavatele (2,9,17,22,31,38) se dá usuzovat že se jedná o stejný subjekt.
Znalecký posudek pro Vinoř podle stavu ke dni 29.5.2023 na částku 34.669.130 Kč
Znalecký posudek pro Přezletice podle stavu ke dni 16.11.2023 na částku 31.149.560 Kč
Nějak nám tu zmizelo 3.519.570 Kč :)

připravujeme článek k tématu..


22.2.2024
Rozhovor: Veronika Vrecionová, poslankyně Evropského parlamentu
Úspěšná politička z Přezletic a také bývalá starostka obce, kde bydlí (Dolní náves) se svým také úspěšným manželem. V rozhovoru jsou Přezletice i zmíněny.
Rozhovor sem nedávám proto abych někomu radil koho volit či nevolit, jen bude zajímavé sledovat roli protestních hlasů nejen v těchto ale v dalších i našich komunálních volbách.


20.2.2024 - dle vlastních slov "přední advokátní kancelář ve střední Evropě" vystavila obci Přezletice (2.163 obyvatel) za měsíc leden 2024 faktury na 617.112 Kč.
Je to více než bylo touto a.k. vyfakturováno obci za celé roky 2019 a 2020.
Celý seznam faktur (formát xlsx.) za roky 2019 až doposud.

jednotlivé faktury: 87.241 Kč, 196.424 Kč, 77.526 Kč, 31.157 Kč, 39.258 Kč, 91.723 Kč, 66.521 Kč, 27.261 Kč
(navíc úplně chybí zcela zásadní informace za co vlastně bylo fakturováno..)

Obec Jenštejn (1.453 obyvatel) vydala za celý rok 2023 za právní služby 132.616 Kč. Viz kniha faktur 2023a, 2023b.

3.2.2024 - město Brandýs nad Labem (12.992 obyvatel)
- náklady na právní služby za celý rok 2023 byly celkem: 1.513.923 Kč
a tady se jedná o Obec s rozšířenou působností viz:

Obce s rozšířenou působností vykonávají zejména následující agendy 
přenesené státní působnosti:
  evidence obyvatel,
  vydávání občanských průkazů a pasů, vydávání řidičských průkazů,
  evidence motorových vozidel, vydávání technických průkazů, 
evidence bodů za přestupky v silničním provozu,
  živnostenskoprávní agenda, vedení živnostenského rejstříku,
  evidence zemědělských podnikatelů,
  sociálně-právní ochrana dětí,
  vodoprávní řízení, odpadové hospodářství a ochrana 
životního prostředí,
  státní správa na úseku lesů, myslivosti a rybářství,
  silniční správní úřad - stanovení místní úpravy provozu 
dopravním značením na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích,
  dopravní úřad - pro městskou autobusovou dopravu a taxislužbu.
více k tématu zde...


19.2.2024 -
kauza prodeje pozemků Obce v k.ú. Praha - Vinoř
pokračuje
Znalecký posudek vypracovaný pro Obec Přezletice je zde.
Znalec Ing. Vladimír Svoboda, posudek má celem 18 stran, neobsahuje žádné přílohy. Obec stál 30.000 Kč.
V knize faktur MČ Vinoř je položka datovaná 6.11.2023 na jméno Vladimír Svoboda, na částku 43.200 Kč. Že by se čistě náhodou jednalo o stejného znalce? Byla podána žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím o kopii tohoto posudku, požadované "výpalné" za poskytnutí informace bylo uhrazeno.
více zde...


15.2.2024 - třetí pokus o podcast o komunální politice a nejen o ní v obci Přezleticeok, vím že mám hubu špinavou od kafe, ale znovu to nahrávat nebudu :)


14.2.2024
kauza Hospůdky U Dacanů nekončí. Viz výzva k úhradě 52.719 Kč. Tedy přeloženo do češtiny, zlikviduji někomu fuknční hospodu, a pak se ho ještě budu snažit hodit do exekuce. Připravujeme protivýzvu z úhradě cca. 3 x 100.000 Kč za způsobenou škodu likvidací hospody, ušlý zisk a nemateriální újmu nejen poškozením dobrého jména.


13.2.2024
přišlo vyrozumění OSZ PRAHA VÝCHOD, ve věci:
3.2.2024 - odesláno oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu poškozování při správě cizího majetku a zneužítí pravomoci úřední osoby
Kauzy: 1. koupě pozemku p.č. 539/2, 2. likvidace Hospůdky U Dacanů.
Samotné podání má 16 stran, plus 25 příloh o více jak 100 stranách dokumentů.


10.2.2024
audiozáznam z události veřejné projednání záměru
„D0, stavba 520 Březiněves – Satalice“


3.2.2024
odesláno oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu poškozování při správě cizího majetku a zneužítí pravomoci úřední osoby
Kauzy: 1. koupě pozemku p.č. 539/2, 2. likvidace Hospůdky U Dacanů.
Samotné podání má 16 stran, plus 25 příloh o více jak 100 stranách dokumentů.


1.2.2024
kauza audiozáznam z události veřejné projednání záměru „D0, stavba 520 Březiněves – Satalice“ pokračuje.
MŽP: "tak ty chceš občane slyšet o čem se mluvilo na naší veřejné události?
tak si pošli oficiální žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím..
No vlastně počkej, to bysme pak museli ten audiozáznam dle stejného zákona i my sami zveřejnit.
tak víš co? tak to radši pošli dle jiného zákona" ...
viz. vyrozumění
Připravovaná odpověď bude tvrdá jak pěst dělnické třídy :)

13:40 - ve věci odesláno odvolání.

24.1.2024 audiozáznam z události veřejné projednání záměru „D0, stavba 520 Březiněves – Satalice“ není tak snadné získat, viz odpověď na mou žádost o jeho poskytnutí a pravděpodobně ještě složitější ho šířit.
Odeslána tedy oficiální žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím.


31.1.2024
knihy faktur

Začínají chodit první knihy faktur oslovených subjektů
. První seznam poslalo město Neratovice (16.220 obyvatel)

Dále obec Jenštejn(1.453 obyvatel) 2023a , 2023b. Tady je do jednoduché advokát má měsíční paušál 7.260 Kč.

Některé odpovědi se přiznám, že mne poněkud překvapily..
Jinak nejmenovaná MČ téměř 4.000 obyvatel, za rok 2023 vydala něco málo přes půl milionu korun na právní služby.


28.1.2024
knihy faktur

Velmi zajímavé je kolik (jak málo oproti naší obci) fakturovalo město Nymburk (15.424 obyvatel) za právní služby za první polovinu roku 2023
Jedná se o cca 320.000 Kč (faktury za 1.750 Kč jsem nepočítal).
více zde...


24.1.2024
audiozáznam
z události veřejné projednání záměru „D0, stavba 520 Březiněves – Satalice“ není tak snadné získat, viz odpověď na mou žádost o jeho poskytnutí a pravděpodobně ještě složitější ho šířit.
Odeslána tedy oficiální žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím.
Pokud by někdo měl zájem si o záznam také požádat přikládám mustr žádosti formát docx, 15KB

12:00 - v archivu nalezeno vydání Přezleťáku III z roku 2014 autora Macourka. Je velmi zajímavé porovnat předvolební sliby se současnou neveselou realitou.
Jinak k nalezení online např. zde.


23.1.2024
velmi zajímavé vyjádření MČ Praha-Ďáblice k dokumentaci záměru „D0, stavba 520 Březiněves – Satalice“ dle § 8 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb.


21.1.2024
veřejné projednání záměru „D0, stavba 520 Březiněves – Satalice“

Dne 22.1.2024 se má konat veřejné projednání záměru „D0, stavba 520 Březiněves – Satalice“ viz pozvánka.
17.2.2024 jsem odeslal dotaz na možnost natáčení projednání na videokameru.
20.1.2024 mi přišla ne zcela jasná odpověď, tj. i když jsem se chystal na akci jít a natáčet, tak vzhledem k odpovědi to nechám na někom jiném a budu se věnovat jiným věcem.
Jen až zas nějaký vesnický funkcionář bude mít řeči o tom kde byl kameraman :)
viz FB příspevěk z 19.1.2024.


20.1.2024
Válka o informace

Občan se rozhodne využít svého práva dle zákona o svobodném přístupu k informacím, který ve zkratce říká toto: "pokud někdo nakládá s veřejnými prostředky, má občan právo se ptát jak je s těmito prostředky zacházeno". Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor legislativně právní, který rozhoduje o stížnostech vě věci porušení tohoto zákona stojí na straně občanů, viz např. toto rozhodnutí . Judikatura je také na straně občana.

Občan se snaží zjistit detaily ohledně čerpání právních služeb o jedné konkrétní advokátní kanceláře, narazí bohužel na "informační zeď", přes kterou není snadné proniknout. Tady je otázka, co se povinné subjekty snaží skrýt.

Obec Přezletice vyhovění žádosti podmiňuje zaplacením "výpalného", viz: str.1 , str.2
S odkazem na toto:
tedy rozhodnutí minulého vedení v čele s Ing. Vrecionovou, které dřívejší opozice, nynější vedení, tenkrát tak kritizovalo a dle mých informací nikdy za posledních 10 let nepoužilo.připravujeme odvolání ve věci...


19.1.2024
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor legislativně právní vyhověl mému odvolání
proti částečnému zamítnutí poskytnutí požadované informace.

V rozhodnutí je uvedeno např. toto:

Požadovaný přehled příjmů všech současných zastupitelů je zde.


17.1.2024
příprava trestních oznámení na:
- starostu,
- 1. místostarostu a
- zastupitele obce Přezletice


Včera mi (F.H.) celkem hodně hnul žlucí 1. místostarosta Macourek svým komentářem na FB, k avizované dražbě domu ve kterém mám spoluvlastnický podíl.
Nicméně tím aspoň dosáhl toho, že jsem se konečně začal věnovat vytváření trestních oznámení kvůli
1. cílené likvidaci Hospůdky u Dacanů.
2. koupi zahrady za přemrštěnou cenu a bez souhlasu zastupitelstva a
3. za stále trvající snahu obce prodat pozemku v k.ú. Vinoř za 1/3 ceny dle znaleckého posudku, ve kterém je cena počítána pouze dle m2, bez ohledu například za hodnotu možného zřízení příslušných věcných břemen pro současné či budoucí investory.
Zatím se probírám judikaturou, která není moc obsáhlá, viz např. Usnesení Nejvyššího soudu České republiky 7 Tdo 1301/2003 a pročítám chytré publikace, viz např. příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách v roce 2014 (str. 34,35), kde jsou například uvedeny tyto velmi zajímavé pasáže:
13.1.2024

prodej pozemků ve vlastnictví obce Přezletice v k.ů. Praha-Vinoř

řešeno na zasedání zastupitelstva obce Přezletice dne 11.1.2024

čas: 28:45 starosta Říha:
"existuje, jak sem pochopil, určitá skupina prostě obyvatel ať už tady v Přezleticích, nebo ve Vinoři, který maj pocit jako, že ty pozemky maj nějakou větší hodnotu a že se s nima dá ňákym způsobem spekulovat.."

čas: 39:20 - 1.místostarosta Macourek nechává hlasovat o tom, že předmětné pozemky půjdou do aukce a to tak že v 1. kole za cenu stanovenou znaleckým posudkem tj za 31.149.560 Kččas: 39:30 zasedání zastupitelstva 15.12.2023
1. místostarosta Macourek:
"nechali sme udělat soudní odhad, kterej vyšel teda překvapivě na 31.149.560 Kč, což je obrovskej rozdíl, tudíž samozřejmě takový pozemky bysme němeli prodat, už jenom proto abysme nebyli zavření.."

Dle Idnes.cz přitom město Praha peníze má viz článek:
„Kumulativní přebytek hospodaření měst a obcí za deset let činil 220 miliard korun, z toho na Prahu připadá 100 miliard korun."


Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 27.9.2023
Dle Wikipedie první písemná zmínka o obci Vinoř pochází již z roku 1088. V roce 2018 proběhly oslavy 930 let první písemné zmínky o Vinoři, tj. opět od roku 1088. V roce 2023 uplynulo tedy 935 let od první zmínky. Pokud je 935 let významné výročí vzniku, kvůli kterému se odpustí 2/3 ceny dle znaleckého posudku, pak naprosto chápu pochvalu vyjednávacím schopnostem starosty Vinoře..

MČ Vinoř již 20.11.2023 schválilo znění kupní smlouvy:


Jsem moc rád, že se nám jako řekněme "nové opozici" podařilo s podporou občanů v tuto chvíli zabránit prodeji pozemků ve vlastnictví obce výrazně pod cenou stanovenou znaleckým posudkem. F.H.


12.1.2024

Videozáznam ze zasedání zastupitelstva ze dne 11.1.202411.1.2024

Již včera dorazily požadované přílohy ke smlouvě na výstavbu svazkové školy. Jedná se o více než 500 stran dokumentů. Děkuji Honzovi Macourkovi za zaslání takového množství dokumentů, zároveň se mu omlouvám za mnou zaslanou stížnost, která je tímto samozřejmě bezpředmětná. Přiznám se, že jsem netušil že se jedná o tak velké množství dat. (dokumenty zpracováváme)
Viz odkaz na dokumenty ke stažení na: uschovna.cz.


7.1.2024

Obec Přezletice (její zastupitelé) plánují prodat MČ Vinoř pozemky cca 34.000 m2 za celkovou částku 10.000.000 Kč i když znalecký posudek je na 31.150.000 Kč.

František Hucek

viz předmětná diskuze
Vinořáci se chlubí tím, že ušetřili 19 milionů Kč František Hucek


Dokonce to zaznělo i na zasedání magistrátu hlavního města Prahy viz:


Zdroj: čas: 10:52:20


Ve věci připravujeme trestní oznámení...


6.1.2024

9:00 - OBECNÍ ÚŘAD PŘEZLETICE, svolává zasedání zastupitelstva obce, které se koná ve čtvrtek 11.1.2024 v 17:30 hodin na Obecním úřadě.

Velmi zajímavé položky z kopií faktur Aegis a.k. související s Benugou.
Určitě by mě zajímal výsledek této rešerše. Pokud by byl negativní pak odpověď na otázku proč se zbytečně vydalo na výše uvedené více než 20.000 Kč. (7h x 3.000 Kč/h + dph)

16:00 - největší fakturanti obce Přezletice za 01-11/2023

Subterra a.s.		12,441,420 Kč
HES stavební s.r.o.	 6,167,224 Kč
Tost s.r.o.		 3,992,404 Kč
FCC Česká republika	 2,986,502 Kč
PRK Partners		 1,717,325 Kč
Bula Aleš		 1,300,861 Kč


4.1.2024 - PF 2024

Krásná akce vánočního zpívání koled a sousedského setkání u horkých nápojů na Zlaťáku měla letos jen jednu vadu na kráse… Politickou show uraženého ega předvedli pan starosta Říha a pan místostarosta Macourek hned v úvodní řeči. Místo přání hezkých Vánoc a klidných svátků začali řešit, že někteří z nás nesouhlasí se stávající podobou projektu hřiště u rybníka a dokonce jsme se dozvěděli, že demokracie není o lidech, ale “o tom s pokorou přijímat co přichází”.

Krásné shrnutí toho, jak to tu oba pánové vedou… Aneb! Dejte nám milí občané pokoj s vašimi názory a my si utratíme 73 mega (bez DPH) za hřiště s umělou plochou, vykácíme stromy, sebereme vám plochu na hry a vy nám pak budete platit za pronájem oploceného hřiště!

No jo, když se staví svítící zeď na hřišti za pár mega, bodejť by pak bylo na chodníky! A jako bonus si nic nepostavíte na vlastním pozemku, protože je stavební uzávěra 30%! Která ale zdá se na obecní projekty vůbec neplatí. Hodně paradoxů v té naši přezletické politice!

Pro nás všechny bych si ze srdce přála, aby se o dění v zastupitelstvu a plány v naší obci zajímalo více občanů.

Přeji všem krásný rok 2024, plný štěstí, zdraví a splněných snů 🍀

Kristýna Vetyšková9:30 obdrženy od obce téměř obratem požadované informace ohledně spol. Aegis law.
smlouva, faktury: 01 , 02 , 03 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10.

3.1.2024

12:30 h
Na Facebookovém profilu obce Přezletice probíhá celkem živá diskuze ohledně zvýšení poplatků za popelnice.

Na Facebookovém profilu zájmové skupiny Přezletice probíhá opět velmi živá diskuze ohledně dlouhodobě velmi špatného stavu silnic v obci.
(je zajímavé, že v okolních obcích tak špatný stav hlavních komunikací není)

A to ještě nikdo pokud vím nezačal řešit zvýšení daně z nemovitosti od roku 2024, kde v základní sazbě (tj. koeficient 2) to ze 100% vzrostlo na 350%, konkrétně např. u mne z 650 Kč v minulých letech dle portálu Mojedane.cz na 2.276 Kč.

10.11.2023 - na zasedání zastupitelstva obce dne 27.9.2023 obec rozhodla o navýšení daně z nemovitosti viz bod 2. zvýšení pro "starousedlíky" koeficient 2, pro novovýstavbu koeficient 4. Dle některých odborných článků ale takovéto rozdělení není možné. Vyhláška platí od 1.1.2024.
(pro zvýšení daně z nemovitosti hlasovalo všech 7 současných zastupitelů)

13:30 h
Odeslána stížnost Svazku obcí, pro neobdržení všech požadovaných informací.


1.1.2024
Odeslán obci dotaz dle zákona o svobodném přístupu k informacím.
Konkrétně na kopii smlouvy s a.k. Aegis Law a žádost o opis všech faktur.

Na zítra mám připravenou stížnost na svazek, a to z toho důvodu že jsem sice obdržel dodatky k původní smlouvě na výstavbu objektu svazkové školy, neobdržel jsem ale přílohy, které jsou součástí smlouvy (např. str.6) viz:
příloha


31.1.2023 - PF 2024

Co se nadcházejícího roku 2024 týče, tak tam mám v plánu následující:

1. dokončit trestní oznámení
Tohle téma bych chtěl vysvětlit. Původně jsem byl proti tomu podávat trestní oznámení na vedení obce (mohu doložit z komunikace), jednak je to podle mne až to poslední, za druhé pokud trestní oznámení týkající se vedení obecního úřadu, což je velmi specifická agenda nedostane specializovaný útvar, tak toto podání nemá moc šancí být řádně a odborně vyšetřeno, což by v důsledku oslabilo naši pozici proti úřadu ("vidíte, podávají trestní oznámení a Policie jim to zamítá").
Nicméně o tom že budeme podávat na vedení obce trestní oznámení mne přesvědčilo "oznámení vedení obce" jednomu z našich sympatizantů (nejsme spolek, nemáme žádné členy) s tím že až se mu a několika dalším osobám ozve Policie ať se nediví. Na posledním zasedání zastupitelstva obce starosta potvrdil že byly učiněny "právní kroky".
Co se ke mne opět doneslo z dřívějška, že na mne bude podáno trestní oznámení za "krádež domény prezlataci.cz", což je samozřejmě naprostý nesmysl. Jednak se jedná o obecný název, stejně jako např. prazaci.cz, za druhé doména byla někdy od roku 2020 volná k registraci, tj. kdokoli kdo by zaplatil registrační poplatek (dle registrátora okolo 150 Kč za rok) si tuto doménu mohl registrovat.
Dle aplikace waybackmachine byly původní webové stránky online naposledy v roce 2020 poslední obsah na webu byl zveřejněn v roce 2018 (a to jen proto že byly komunální volby). Tj. opravdu to nevypadá že by o web a doménu původní vlastník měl zájem :).
Na každé stránce máme uvedeno že se spolkem Přezleťáci z.s. nemáme opravdu nic společného, tedy kromě obsahu který je proti současnému vedení obce velmi kritický a jehož představitelé jsou členy spolku, nemůže v žádném případě dojít k nějaké záměně. Dle registru spolků je oficiální název "Přezleťáci z. s.", doména http://prezletaci-zs.cz/ je volná, tj. nic nebrání klukům si ji registrovat :)

Dnes jsem se dozvěděl, že hospůdka u Dacanů k 2.1.2024 končí, což je smutné, nicméně se to dalo předpokládat. Pokud musím platit nájem 15.000, plus poplatky za zahrádku, odvody jako živnostník, náklady na zaměstnance plus odvody za ně, advokáty na soudní spory, navíc mám 50m ode mne konkurenční podnik kterého nic z výše uvedného netýká, tak toto prostě utáhnout nejde. Vedení obce tj. starosta a místostarosta ví, že situaci sledujeme a co připravujeme nicméně nic je neodradí od toho aby ve svém plánu tj. likvidaci poslední hospody v obci pokračovali, tj. opět nezbývá nic jiného než se bránit právní cestou, a to trestním oznámením pro podezření ze spáchání trestného činu dle § 329 tr.zák. "zneužití pravomoci úřední osoby".

Dále připravujeme trestní oznámení za koupi zahrady u "kulturáku" za více než 2 miliony Kč, bez toho aby tato koupě byla řádně schválena zastupitelstvem obce.

2. dokončení studia podkladů
Pořád tu mám spoustu podkladů které nám poslala obec, musím je pořádně prostudovat, zpracovat a výsledky zveřejnit.

3. předělání webu
Web vznikal velmi živelně a velmi na rychlo, tj. bude třeba ho předělat aby byl i pro prvonávštěvníka přehledný, doplnit o informace viz bod 2. a opravit tak aby se vše zobrazovalo přehledně i v mobilu.

4. vydání papírového Přezleťáku
Až bude výše uvedené hotové, vydání papírového zpravodaje, určeného především ale nejen pro starší občany kteří nemají přístup k internetu, nebo s internetem neumí pracovat.

5. pokračování v získávání podkladů od obce
Ihned 2.1.2024 plánuji zaslat na obec žádost dle zákona o svobodbém přístupu k informacím na opisy faktur na právní služby, abych se dozvěděl kde se vzalo těch několik set vyfakturovaných hodin.

Všem přeji vše nejlepší do roku 2024

František Hucek


31.12.2023 - oznámení ukončení provozu hospůdky u Dacanů

více ke kauze zde..


19.12.2023 - Účetní deníky obce Přezletice
včera dorazily do datové schránky
musím konstatovat že poskytování informací obcí je v současnosti naprosto vzorné..
01/2022 , 02/2022 , 03/2022 , 04/2022 , 05/2022 , 06/2022 , 07/2022 , 08/2022 , 09/2022 , 10/2022 , 11/2022 , 12/2022 , 01/2023 , 02/2023 , 03/2023 , 04/2023 , 05/2023 , 06/2023 , 07/2023 , 08/2023 , 08/2023 , 10/2023 , 11/2023


17.12.2023 - Petice
- č.1 o zastavení výstavby projektu Multifunkční hřiště U Rybníka (Na Hasičárně) ve stávající podobě
- č.2 o dostavbu otvoru ve zdi okolo dětského hřiště U Rybníka (Na Hasičárně)

Původní post na FB. Více info o hřišti např. zde.


16.12.2023
- Videozáznam ze zasedání zastupitelstva obce Přezletice 15.12.2023

Připravujeme podrobnosti...

Byl zmiňován i e-mail Tomáše Bezoušky zastupitelům, viz níže. Na základě kterého byly údajně učiněny nějaké právní kroky. Předpokládám že bylo podáno nějaké trestní oznámení, které prý bylo podáno na více osob. I když ani já osobně (F.H.) ani ostatní se kterými jsem se bavil nesouhlasím s vyjadřováním v podobném duchu, autor mailu je dospělý a svéprávný, tj. je jen na něm aby se rozhodl jak se bude vyjadřovat, se všemi možnými důsledky, například a hlavně ztrátou podpory ze strany veřejnosti, která je nějakými osobními spory v obci již unavena.


=================== Hlavička původní zprávy =================
Odesílatel: BezouskaTomas@seznam.cz 
Příjemce: starosta@prezletice.cz, Jan Macourek místostarosta 
, vedouci@prezletice.cz, kubis.p@seznam.cz,
 dita.vondryskova@gmail.com, martin.raibr@sudop.cz,
 obec@prezletice.cz
Předmět: "Šipkárna"
Datum: čtvrtek 30. listopadu 2023, 12:38:36
=================== Začátek původní zprávy ==================

Vážení prolhaní zastupitelé,
v příloze posílám komunikaci od člena spolku, která jasně dokazuje, 
kdy bylo domluveno, že bude dole nálevna.Tak opět včera zazněla 
od vašich kumpánů lež, to, abyste byli v obraze. Ale nebojte,
na každou svini se vaří voda, i na čerta z prasečáku
Mějte pohodový den

S úctou váš p. Bezouška

==================== Konec původní zprávy ================== 

viz: příloha

Navíc tedy vůbec nerozumím tomu, jakého trestného činu by se měl T.B. níže uvedeným mailem dopustit. Tohle by podle mne (F.H.) nebylo ani na přestupek. Navíc podáváním křivých obvinění ze strany obce může mít za následek to, že křivě obvinění budou odpovídat ve stejném duchu, tj. podávat také trestní oznámení (což opět dle mého názoru je až ta poslední možnost), v tomto případě ale budou ta oznámení s největší pravděpodobností podložená.

Velmi rychlým procházením trestního zákoníku, jsem v souvislosti se snahou vedení obce zavřít hospůdku u Dacanů a zprovoznit jako "škodící subjekt" Šipkárnu, našel následující paragrafy:

Trestné činy úředních osob
§ 329
Zneužití pravomoci úřední osoby
(1) Úřední osoba, která v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou 
závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch
a) vykonává svou pravomoc způsobem odporujícím jinému právnímu předpisu,
b) překročí svou pravomoc, nebo
bude potrestána odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo zákazem činnosti.
(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
d) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v činnosti právnické nebo 
fyzické osoby, která je podnikatelem,
 
§ 127
Úřední osoba
(1) Úřední osobou je
d) člen zastupitelstva nebo odpovědný úředník územní samosprávy, 
orgánu státní správy nebo jiného orgánu veřejné moci,

(2) K trestní odpovědnosti a ochraně úřední osoby se podle jednotlivých 
ustanovení trestního zákona vyžaduje, aby trestný čin byl spáchán
 v souvislosti s její pravomocí a odpovědností.


§ 67 (trestní řád)
Důvody vazby

Obviněný smí být vzat do vazby jen tehdy, jestliže z jeho jednání nebo 
dalších konkrétních skutečností vyplývá důvodná obava,

b) že bude působit na dosud nevyslechnuté svědky nebo spoluobviněné nebo 
jinak mařit objasňování skutečností závažných pro trestní stíhání, nebo

c) že bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhán, dokoná trestný čin, 
o který se pokusil, nebo vykoná trestný čin, který připravoval nebo kterým hrozil,14.12.2023 - Pozvánka na zasedání sněmu delegátů
(Svazková škola Přezletice, Podolanka Jenštejn- svazek obcí)
které se koná Ve čtvrtek 21.12.2023. v 9.30 hodin v budově OU Podolanka, Hlavní 15


12.12.2023 - faktury za právní služby
Obec Přezletice uhradila za právní služby (.xlsx, 8 KB) v letech:

2019 - 520,558 Kč , 2020 - 527,831 Kč ,
2021 - 1,677,134 Kč , 2022 - 2,283,797 Kč , 2023 - 1,926,386 Kč

Je zajímavé, že hlavní advokátní kancelář kterou obec používá, dle smlouvy zároveň pracuje pro banku financující projekt Zlatý Kopec a dle smlouvy nemůže zastupovat kvůli střetu zájmů obec při sporu s investorem projektu. Viz diskuze na téma:

Obec pak musí najmout za velké peníze další advokátní kancelář, která ale nemá ty znalosti o případu co má PRK


11.12.2023 - studováním knih faktur obce, stále nacházíme zajímavé položky..Fire & Safety Systems spol. s r.o., IČ. 27104664, Přezletice, Zahradní 356, PSČ 25073
jednatel a 100% společník Tomáš Říha, Zahradní 356, 250 73 Přezletice


10.12.2023 - druhý pokus o podcast o komunální politice a nejen o ní v obci Přezleticeaudio ke stažení: wma 6,7 MB , mp3 20 MB


8.12.2023
- Hřiště u rybníka v Přezleticích

navrhujeme zastavení další zástavby jediné zeleně široko daleko a zničení volné plochy. Na travník lze umístit slibované workoutové hřiště a například i lanové či lezecké prvky pro zachování zeleně a možnosti využití hřiště širokou veřejností nejen sportovními kluby! Dále navrhujeme umístění dalších laviček, odpadkových košů a především stromů. článek


8.12.2023
- dorazil zbytek faktur za rok 2022 viz: 2022a

Jsou tam některé zajímavé položky:


připravujeme článek...


8.12.2023
přišla odpověď na: výzva k částečnému narovnání podnikatelského prostředí a částečnému odstranění nekalosoutěžního jednání, více..


7.12.2023
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce 15.12.2023


6.12.2023
- knihy faktur svazkové školy

již včera jsme obdrželi část požadovaných faktur svazkové školy
viz: 2015, 2016, 2017, 2023 .
(je to malý krok pro obecního funkcionáře, nicméně velký krok pro občany..)

dnes dorazil i zbytek faktur
viz: 2018, 2019, 2020, 20201, 2022a, 2022b

Tímto považujeme odvolani ve věci odmítnutí poskytnutí informace za bezpředmětné.


5.12.2023
- knihy faktur obce Přezletice 2019-2023

Právě jsme obdrželi od obce Přezletice požadované seznamy faktur.
viz: 2019, 2020, 2021,
8.12.2023 dorazil zbytek faktur za rok 2022, viz: 2022a , 2022b ,
2023 . (děkujeme, bude o víkendu co studovat..)

Za právní služby vydala obec Přezletice v roce 2023 (bez prosince) 1.926.386 Kč , .xlsx 5,7 KB

Jsou tam některé zajímavé položky:
připravujeme článek..


4.12.2023
- Dary v Přezleticích, jedna velká komedie?

poslední zasedání zastupitelstva končilo paradoxně příspěvkem pana Macourka s návrhem daru pro neznámou občanku za záchranu života novorozence zřejmě v příbuzenském stavu? Jak jinak by se mohla vyskytovat v koupelně s rodící ženou, která netušila, že je těhotná a rodí… článek


3.12.2023
- odměny zastupitelů obce Přezletice

Proti zamítnutí poskytnutí informace o příjmech od obce neuvolněných zastupitelů podáno odvolání .


30.11.2023
videozáznam zasedání zastupitelstva obce Přezletice dne 29.11.2023

Debata k bodu č. 1 "pronájem spodní hospody" šipkařskému klubu.
Snažíme se, bohužel marně, zjistit na základě čeho kluci z klubu (který byl řádně zapsán až 21.11.2023 na základě zakladatelské listiny ze dne 17.10.2023 užívají předmětné nemovitosti nejméně od 5.9.2023 (možno doložit), kromě jiného jako nálevnu.
Lukeš Břetislav Ing. arch. tvrdí že na základě "jednání o budoucím pronájmu", což ale naprosto neodpovídá zákonu obzvláště pak § 39 zákona o obcích ve znění:

(1) Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce3b) obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky

Navíc doposud bylo užívání prostor pravděpodobně zcela zdarma (chyběl právní titul užívání), od 1.12.2023 kdy dle smlouvy jejíž část se nakonec objevila na promítacím plátně, má dojít k faktickému předání prostor, má být nájem ve výši 100 Kč měsíčně a zálohy na energie ve výši 5.000 Kč měsíčně.

Tomáš Bezouška, provozovatel hospůdky u Dacanů včera přislíbil kandidaturu spolu s námi v příštích komunálních volbách v obci Přezletice. (nutnost trvalého bydliště v obci je mu známa)

(jinak má omluva Tomáši Říhovi, na zasedání zastupitelstva obce skutečně může mluvit pouze plnoletý občan obce a občan který má v obci nemovitost, měl sem za to že stačí i "právní zájem" čímž je např. provozování místní hospody. František Hucek)
kompletní audiozáznam 2:36:48 h, 36,6 MB WMA


28.11.2023 - Svazková škola - aneb tady je Macourkovo..
Ve věci faktického zamítnutí žádosti o informace bylo jak jsem slíbil podáno dnes odvolani, které opět jak jsem psal velmi pravděpodobně někoho ale vůbec nepotěší :)


27.11.2023 - Přezletické Déjà vu

4.9.2013 - Zasedání zastupitelstva obce Přezletice

"Občané obce se chtěli seznámit s textem smlouvy, kterou bude zastupitelstvo schvalovat. Ing. Veronika Vrecionová, senátorka a starostka obce Přezletice (ODS) požadavek odmítla jak před zasedáním zastupitelstva, tak na samotném zastupitelstvu. Text smlouvy dle přesvědčení starostky smí znát jen zastupitelé, toto je prý princip zastupitelské demokracie. Občané se mohou ke smlouvě vyjádřit, až bude uzavřená."

(tenkrát ještě aktivista Macourek se pře s bývalou starostkou že veřejnost by měla znát text schvalované smlouvy před tím než bude schválena, což je samozřejmě naprosto oprávněné) odkaz na celý videozáznam

10 let poté...

27.11.2023 - již funkcionář Macourek "ústy" vedoucí úřadu paní Urbanové k mému dotazu kdy budou k dispozici podklady na příští zastupitelstvo sděluje následující:
Vážený pane Hucku,
bohužel není možné Vám vyhovět. K podkladům má přístup pouze zastupitelstvo. Jedná se o podklad k projednání, na základě kterého vznikne až schválením zastupitelstva schválené usnesení.
Děkujeme za pochopení.
Urbanová Petra


(připravujeme více informací)

Jinak se bohužel nejedná o nic nového, podobné tendence měli kluci již krátce po volbách, viz e-mailová korespondence z 27. 11. 2014

Proto kdo máte zájem, přijďte spolu s námi se zeptat svých zastupitelů např. na zveřejňování textů smluv před jejich schválením na zasedání zastupitelstva obce Přezletice, které se koná tuto středu 29.11.2023 v 17:30 hodin na Obecním úřadě


23.11.2023 - v kauze soudního řízení žaloby o neplatnost výpovědi z nájmu Hospůdka U Dacanů, se právní zástupce Obce Přezletice ve lhůtě stanovené soudem neodvolal. Rozsudek č.j. 35 C 296/2023-68 tudíž bude v právní moci. více..


22.11.2023 - Svazková škola - aneb tady je Macourkovo..
Na základě dotazu z 13.11.2023 dle zákona o svobodném přístupu k informacím jsme požádali o seznam přijatých faktura za období 2018-2022. Obdrželi jsme naprosto nepoužitelný seznam obsahující pouze číslo faktury a variabilní symbol viz: 2018, 2019, 2020, 2021, 2022a, 2022b,

Projekt svazkové školy stál okolo 750.000.000 Kč, viz zápisSamotná stavba dle smlouvy vyšla na 544.450.390 Kč. viz smlouva,A holota chce vědět kam se poděl ten rozdíl tedy cca 200 milionů Kč?

Tak těm co po nás chtějí tyto informace to necháme pěkně zacálovat,
viz Sazebník úhrad za poskytování informací ze dne 20.11.2023

Jinak video z 11.12.2013, minulé vedení na téma sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím, tedy za těch 10 let se vůbec nic nezměnilo..Proti tomuto se samozřejmě odvoláme a to odvolání opět někoho vůbec nepotěší...
Připravujeme článek...
Dnes odeslán dotaz na knihy faktur za zbylé roky.
Pokud by chtěl někdo taky poptat seznam faktur zde jsou mustry: formát odt , formát docx.


21.11.2023 - odměny zastupitelů obce Přezletice
Na základě dotazu dle zákona o svobodném přístupu k informacím jsme obdrželi informaci o výši odměn současných uvolněných zastupitelů viz:Bohužel nám byla zamítnuta informace o výši příjmů neuvolněných zastupitelů..
Proti tomuto se samozřejmě odvoláme a to odvolání opět mnoho lidí nepotěší...
Připravujeme článek...


18.11.2023 - pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Přezletice, které se koná ve středu 29.11.2023 v 17:30 hodin na Obecním úřadě

výběr z programu
Má se účastnit i provozovatel hospody u Dacanů.
Připravujeme článek...

Jen ať občané v hojném počtu přijdou a zeptají se svých zastupitelů, jestli třeba byla nutná fontána a ostrůvky na rybník za více než čtvrt milionu korun


Zasedání zastupitelstva obce Přezletice dne 1.6.2023

Volební program do příštích komunálních voleb 2024?-2026


13.11.2023 - první pokus o podcast o komunální politice a nejen o ní v obci Přezletice

10.11.2023 - na zasedání zastupitelstva obce dne 27.9.2023 obec rozhodla o navýšení daně z nemovitosti viz bod 2. zvýšení pro "starousedlíky" koeficient 2, pro novovýstavbu koeficient 4. Dle některých odborných článků ale takovéto rozdělení není možné. Vyhláška platí od 1.1.2024.
No jo, holt na tu rekonstrukci hřiště za 72.979.156 Kč (plus DPH) se ty peníze musí někde vybrat..
Přidělení nadlimitní zakázky na údržbu zeleně za 3/4 milionu Kč, bod 12.
Schválení příspěvků na obědy uvolněným zastupitelům..
viz článek

7.11.2023 - Volby 2022 - anebo podivné volby do zastupitelstva obce Přezletice, kdy například informace o všech kandidátech byly zveřejněny až den před volbami , které se konaly 23. a 24.9.2022, navíc s podivným výsledkem, kdy "veteráni" obecního úřadu naprosto propadly v počtu hlasů.

6.11.2023 - poznámka: u případů které teoreticky mohou mít trestněprávní pokračování zůstane název "kauza", pravděpodobně budou přečíslovány.
Ty ostatní budou přejmenovány na "případ".

4.11.20023 - Soud i když nepravomocně jsme prohráli, tak mu aspoň zavřeme vodu a odpady...
a není vyloučeno, že už je nikdy neotevřeme...
- aneb, kdo se nám opováží postavit, toho zničíme... viz odkaz
- prostě za těch posledních nevím 10 let se tu vůbec nic, kromě tváří, nezměnilo... (původní video)

3.11.2023 - Kauza č. 4 - koupě pozemku p.č. 539/2 , zahrady o výměře 383 m2 za 2.160.120 Kč, tedy za 5.640 Kč/m2, což bude pravděpodobně nejdražsí zahrada ve středočeském kraji... Prodej navíc nebyl nikdy schválen na zasedání zastupitelstva obce.

1.11.2023 - videozáznam z veřejného setkání členů vedení obce Přezletice s občany


Kauzy

Kauza č. 3 - Dacan, aneb jak se obec pokouší zavřít jedinou funkční hospodu v obci

Připravujeme...

Kauza č. 1 - Laďka, aneb jak účetní která nikdy nebyla účetní měla obci okrást o nejméně 5.718.849 Kč, nikdo ztracené peníze nenašel a ani nehledal, nikdo nikdy nezkoumal jestli soudem tvrzeným způsobem vůbec bylo možné uvedené peníze zcizit..

Kauza č. 2 - Svazková škola,
"Tj. v případě, že Obec Přezletice vloží do Svazku nemovitost v hodnotě cca. 70 mil Kč, měli by ostatní členové vložit do Svazku nemovitosti či jiný vklad např. peněžitý v hodnotě cca 87.000.000 Kč." viz: zpráva kontrolního výboru 2017,


Případy

Případ č. 1 - Zlatý Kopec, aneb jak obec mohla vyjednat v rámci plánovací smlouvy s investorem projektu Zlatého Kopce řešení situace nespokojených kupujících bytů, bohužel tu ale nebyla politická vůle..

Případ č. 2 - Ruda, aneb jak se obec snažila zbavit bývalého starosty a místostarosty a jak se jim to málem podařilo.
Viz osvobozující rozsudek ve věci.
Viz omluva Ministerstva spravedlnosti ČR.

Případ č. 3 - Pepa, aneb celkem smutný příběh místního skoro bezdomovce Pepy Kubíčka, kterého se dle mého názoru "někdo" pokusil zneužít v rámci volebního boje.
- 8.10.2014 roznášen po obci pomlouvačný pamflet
- na 9.10.2014 - vyhlášena po mnoha letech dražba domu
- 10. a 11.10.2014 - komunální volby
- náhoda? podle mne opravdu velmi nepravděpodobné...


Připravujeme...

Volby do zastupitelstva v roce 2024?
jaká je možnost vyhlášení mimořádných voleb do zastupitelstva obce Přezletice v příštím roce?

Proč? - aneb pár slov o důvodech zprovoznění tohoto webu, které jsou vlastně aspoň u mne stejné jako na konci roku 2011 a před volbami v roce 2014.
U Rudy mohu odkázat na předvolební rozhovor z roku 2014.

Statistiky - aneb za první celý den provozu ještě stále rozpracovaného webu 248 návštěv, za sobotu 111 návštěv , což podle mne není tak úplně špatné :)

František Hucek

Ruda Novotný


upozornění: tento web nemá, kromě zakladatele a původní myšlenky, nic společného se spolkem Přezleťáci z. s.

oooo Ruda Novotný